Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Wejście/wyjście uniwersalne

W ramach rozwiązania systemu oddalonych I/O FB firma Pepperl+Fuchs oferuje 4-kanałowy uniwersalny moduł wejść/wyjść z zaciskami Ex i lub Ex e do użytku w strefie 1 w strefach zagrożonych wybuchem. Moduł ten stanowi rozwiązanie o dużej elastyczności do zastosowań takich jak przetworniki ciśnienia, przetworniki przepływu, przetworniki różnicy ciśnień, przetworniki poziomu, zawory proporcjonalne, przetworniki I/P czy wskaźniki lokalne.

Każdy z czterech kanałów może być niezależnie parametryzowany i działać zarówno jako wejście, jak i wyjście analogowe. Możliwa jest także kombinacja wejść i wyjść analogowych. Wskaźniki LED informują o stanie poszczególnych kanałów. Białe wskaźniki LED wskazują bieżący tryb pracy. Uniwersalne moduły wejść/wyjść systemów oddalonych I/O FB można wymieniać pod napięciem (hot swap), co umożliwia ich szybką i łatwą wymianę bez konieczności czasochłonnego wyłączenia systemu. Dodatkową zaletą jest możliwość automatycznego pobierania ustawień kanałów w związku z wymianą modułów.

Moduły są wyposażone w funkcję wykrywania przerwy w obwodzie oraz zwarcia. Separacja galwaniczna zapewnia izolację sygnałów obwodu iskrobezpiecznego od magistrali i zasilania.