Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Biblioteki

Związane z bezpieczeństwem elementy maszyn i instalacji wymagają dokładnej oceny ryzyka oraz wykonania testów bezpieczeństwa. Niezwykle pomocne w tym zakresie są oferowane przez producenta możliwości wykonania prawidłowej analizy. Firma Pepperl+Fuchs wspiera użytkowników i udostępnia kilka bibliotek zawierających wszystkie istotne parametry bezpieczeństwa zarówno dla produktów standardowych, jak i związanych z zabezpieczeniami. Po zintegrowaniu z narzędziem programowym SISTEMA biblioteki te ułatwiają ocenę ryzyka i bezpieczeństwa. 

Co to jest SISTEMA?

SISTEMA to narzędzie programowe ułatwiające obliczanie współczynnika wydajności (Performance Level, PL) wszystkich funkcji bezpieczeństwa lub elementów instalacji poprzez umożliwienie zmiany wartości parametrów różnych komponentów względem siebie. 


Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Several hundred products with a SIL/PL assessment, free tools, and brochures in one place: the "Functional Safety Hub" is your starting point when you have to implement safety functions.