Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Moduły sygnalizacyjne

Aby przygotować standardowy sygnał pomiarowy dla  różnych typów czujników poziomu,  niezbędne może być zastoswanie włściwego interfejsu elektronicznego.
Generalnie rozrózniany jest pomiar wartości progowej oraz pomiar ciągły.

W zależności od aplikacji , nasze interfajsy elektroniczne  są dostosowane do pracy w strefach Ex , jak i do w aplikacjach ochrony przed przepełnieniem zgodnych z WHG. Zobacz listę produktów dla interfejsów electronicznych.