Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Sygnalizatory poziomu

Przykład sygnalizacji poziomu
Przykład sygnalizacji poziomu

Sygnalizatory poziomu  określają, czy poziom kontrolowanego medium osiągnął, przekroczył lub spadł poniżej nastawionej wartości (Dyrektywa VDI/VDE 3519), bazując na wysokości zainstalowania sygnalizatora.Przykłady:

  • ochrona przed przepełnieniem / suchobiegiem
  • kontrola minimum / maximum
  • ochrona przed przelaniem