Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Zasada pomiaru

Izolowana sonda metalowa zamontowana wewnątrz metalowego pojemnika tworzy z jego ściankami kondensator, którego pojemność rośnie wraz ze wzrostem poziomu medium. Z tego względu pomiar pojemnościowy stosuje się do medium o stałej przenikalności elektrycznej.
Prosta i wytrzymała konstrukcja (np. czujnik na pręcie lub linie) pozwala mierzyć poziom cieczy, granulatów, mediów przewodzących i nieprzewodzących.


Sposób działania

Ścianka metalowego pojemnika oraz sonda pomiarowa tworzą dwie elektrody kondensatora. Kiedy poziom medium wzrasta (opada) zmienia się pojemność na skutek zmiany stałej elektrycznej medium.