Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Spusty odpowietrzające

Spusty odpowietrzające umożliwiają kompensację ciśnienia między obudową i atmosferą, minimalizując w ten sposób nagromadzenie wilgoci spowodowane wahaniami temperatury i wysoką wilgotnością powietrza. Ponadto skutecznie odprowadzają z urządzenia wszelkie skropliny. Dostępnych jest kilka wersji produktów do stref niebezpiecznych.