Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Korporacyjne zasady zachowania zgodności z przepisami

Firma Pepperl+Fuchs jest na całym świecie znana jako pionier i innowator w dziedzinie ochrony przed wybuchem i technologii czujników. Ponad 6300 pracowników każdego dnia zajmuje się rozwijaniem rozwiązań automatyzacji i niezawodnej ochrony przed wybuchem dla zakładów naszych klientów. Jesteśmy firmą rodzinną i zachowanie zgodności z prawem oraz etyczne postępowanie są dla nas oczywistością, podobnie jak postępowanie w zgodzie z zasadami korporacyjnej odpowiedzialności społecznejSukces naszej firmy jest możliwy tylko pod warunkiem stałego przestrzegania przepisów prawa i regulacji. Musimy także zachować zgodność z zasadami etyki i zawsze uczciwie traktować pracowników, klientów oraz dostawców, a także wziąć na siebie pewne obowiązki jako korporacja. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia tego celu jest przestrzeganie przez wszystkich pracowników i członków rodziny Pepperl+Fuchs zasad ekonomicznego i odpowiedzialnego postępowania. Przestrzegamy krajowych i miejscowych przepisów, a także postępujemy zgodnie z globalnymi standardami korporacyjnymi Pepperl+Fuchs, które bazują na naszych własnych wartościach podstawowych oraz na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez ONZ.

 

Nasze zasady zostały ujęte w kodeksie postępowania, który przejęliśmy od Niemieckiego Zrzeszenia Producentów Wyrobów Elektrycznych i Elektronicznych (ZVEI), a także w zbiorze globalnych zasad firmy Pepperl+Fuchs, który obejmuje  zagadnienia bezkonfliktowych dostawochrony środowiskakorporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Zasady te mają wiążący charakter dla wszystkich filii Pepperl+Fuchs z całego świata.