Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Kodeks postępowania

Firma Pepperl+Fuchs świadomie przestrzega norm zrzeszenia ZVEI.
Firma Pepperl+Fuchs świadomie przestrzega norm zrzeszenia ZVEI.

Firma Pepperl+Fuchs dąży do zachowania zgodności z kodeksem postępowania Niemieckiego Zrzeszenia Producentów Wyrobów Elektrycznych i Elektronicznych (ZVEI), który jest reprezentantem najważniejszych firm całej branży elektronicznej.

Żyjemy w epoce globalizacji, a wyzwania, jakie wynikają ze zmian klimatu, rozwoju komunikacji, technik informacyjnych, wzrostu populacji, naturalnych katastrof, kryzysów narodowych i wojen, dotyczą w równym stopniu nas wszystkich. Jeżeli chcemy skutecznie się z nimi mierzyć, musimy działać wspólnie. Uważamy, że przyjęcie kodeksu ZVEI będzie sprzyjało konsekwentnemu wdrażaniu podejścia polegającego na wspólnej walce z tymi problemami. Z tego powodu przyjęliśmy kodeks postępowania ZVEI w jego niezmienionej wersji.