Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Zgodność produktu

Zgodność produktu w przypadku zmian norm zharmonizowanych

Certyfikaty wydawane przez jednostkę certyfikowaną zwykle obowiązują również po zastąpieniu normy nową wersją. Dany producent gwarantuje, że treść certyfikatów jest zgodna z nową wersją normy i potwierdza tę informację w formie zaktualizowanej deklaracji zgodności. Firma Pepperl+Fuchs stosuje tę procedurę.

Ta procedura jest zgodna z treścią publikacji UE „Niebieski przewodnik” z 2022 r., rozdział 4.1.2.5.


Informacje ogólne

W normach zharmonizowanych zasadnicze wymagania dotyczące uzyskania zgodności są udokumentowane, np. w specyfikacjach technicznych lub w procedurach pomiarów prowadzonych w celu oceny. Normy mogą ulegać zmianom z wielu różnych powodów, na przykład w związku ze sprzeciwem państw członkowskich Unii Europejskiej lub w wyniku rozwoju technicznego.

Wyroby wyprodukowane zgodnie ze starym certyfikatem mogą nadal być zgodne z zasadniczymi wymaganiami i być przedmiotem obrotu rynkowego.