Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

3. Parametry bezpieczeństwa dla standardowych komponentów

Korzyści dla użytkownika


W przypadku produktów Pepperl+Fuchs poddawanych ocenie zgodnie z wymogami normy ISO 13849-1 w odpowiedniej dokumentacji jest zazwyczaj wykazana wartość Performance Level i kategoria. W innych przypadkach (dotyczy to głównie czujników) w dokumentacji są dostępne wartości umożliwiające tworzenie zastosowań kategorii 3 z użyciem nadmiarowych urządzeń. Programowalne urządzenia elektroniczne także najczęściej są oceniane zgodnie z wymogami normy IEC 62061, a ich deklarowany parametr SILcl pozwala na ich wykorzystanie w rozwiązaniach bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową.

Jako dostawca rozwiązań bezpieczeństwa funkcjonalnego, firma Pepperl+Fuchs zapewnia łatwy dostęp do istotnych parametrów obecnie użytkowanych komponentów. Ułatwia to wyliczenie ocen bezpieczeństwa i zapewnia szereg dodatkowych korzyści:

  • Potwierdzenie wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PLr) przy użyciu sprawdzonego oprogramowania SISTEMA.
  • Łatwa integracja standaryzowanych wartości w obliczeniach dotyczących funkcji bezpieczeństwa ułatwiająca ilościową ocenę bezpieczeństwa pracy maszyny lub instalacji.
  • Wartości są dostępne w różnych formatach.
  • Istnieje możliwość zaimplementowania podobnych aplikacji w postaci standaryzowanych funkcji wykorzystujących istniejące dane.

Omówienie wartości

  • MTTFd (Mean Time to Dangerous Failure, średni czas do poważnej usterki)
  • TM (Mission Time, czas misji)
  • DC (zakres diagnostyki)
  • L10h (nominalny czas eksploatacji enkoderów obrotowych związany z żywotnością łożysk kulkowych)

Wartości oraz procedury obliczeń zostały dostarczone przez instytut IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Jeśli wartości są dostępne dla wszystkich używanych komponentów, można wykonać ocenę bezpieczeństwa danej maszyny lub instalacji.

Firma Pepperl+Fuchs zapewnia łatwy dostęp do wartości dotyczących większości standardowych podzespołów.


Gdzie znajdę informacje o wartościach i produktach?

Odpowiednie wartości można znaleźć w arkuszach danych produktów. Wystarczy wprowadzić numer modelu produktu w polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej.

Można również pobrać biblioteki SISTEMA zawierające wartości najważniejszych produktów.

Większość oferowanych przez nas produktów związanych z bezpieczeństwem jest dostępnych poprzez regularnie aktualizowane narzędzie wyboru produktu. Jeśli wymagane są informacje na temat produktów nieuwzględnionych w zbiorach danych, prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą.


„Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” firmy Pepperl+Fuchs

Kilkaset produktów z oceną kategorii SIL/PL oraz bezpłatne narzędzia i broszury w jednym miejscu — „Centrum bezpieczeństwa funkcjonalnego” to Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa.