Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Zgodność materiału

Zgodność z dyrektywą ROHS/REACH

MaterialCompliance@de.pepperl-fuchs.com

Zgodność z przepisami dotyczącymi materiałów, w tym dyrektywami UE 2011/65/EU (ROHS2) i WE nr 1907/2006 (REACH)

Dostawca zapewnia, że dostarczone produkty są zgodne ze wszystkimi wymogami prawnymi, w szczególności z dyrektywami UE 2011/65/UE (ROHS2) i WE nr 1907/2006 (REACH) z ich późniejszymi zmianami, nawet jeśli dostawca ma siedzibę poza zakresem obowiązywania wyżej wymienionych przepisów UE. Firma Pepperl+Fuchs oczekuje, że zakazy dotyczące substancji sformułowane w przepisach ustawy o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) będą przestrzegane również w przypadku dostaw podzespołów, które nie wchodzą w pierwotny zakres dyrektywy UE 2011/65/UE (ROHS2).

Dostawca jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji dostawcy w sposób kompletny i zgodny z prawdą dla każdego produktu dostarczanego do Pepperl+Fuchs oraz do ponownego przesłania tej deklaracji na podany tutaj adres e-mail. W przypadku zmiany ramowych warunków prawnych lub zmiany produktu deklaracja dostawcy musi zostać ponownie złożona bez wezwania.

Minerały konfliktu

cfs@de.pepperl-fuchs.com

W różnych krajach, zwłaszcza w Afryce Środkowej, dochody z wydobycia surowców, takich jak złoto, tantal, cyna i wolfram (3TG), są wykorzystywane do finansowania konfliktów zbrojnych. Prowadzi to do niedopuszczalnego naruszania praw człowieka. Unikanie tak zwanych minerałów konfliktu z obszarów dotkniętych tym problemem jest zatem ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ponieważ nie można uniknąć stosowania 3TG w pozyskiwanych przez nas podzespołach elektronicznych, stosujemy standardową procedurę zbierania danych o łańcuchu dostaw, aby uzyskać kontrolę nad naszymi bezpośrednimi dostawcami. Wszyscy dostawcy, których to dotyczy, są zobowiązani do podania informacji o pochodzeniu materiałów konfliktowych zawartych w dostarczanych nam podzespołach za pomocą najbardziej aktualnego szablonu raportowania minerałów konfliktu (ang. Conflict Minerals Reporting Template, CMRT).

Ponadto poinformowaliśmy o naszym zobowiązaniu do usunięcia materiałów konfliktu z naszego łańcucha dostaw. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą stosować te same standardy wobec swoich bezpośrednich dostawców. W ten sposób dążymy do osiągnięcia naszego celu, jakim jest bezkonfliktowe pozyskiwanie surowców. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii 3TG, prosimy o kontakt na podany tutaj adres e-mail.