Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Akcesoria

Akcesoria do systemów przewietrzania Ex pxb

Wiele modeli systemów przewietrzania Ex pxb wymaga odpowietrznika. Inne akcesoria systemu odpowietrzania Ex pxb mogą zawierać:

  • Wskaźnik elementu chłodzenia, wskaźnik wysokiego ciśnienia 
  • Ostrzeżenie obudowy i szablony temperatury obudowy 
  • Zestawy złączy kanału kablowego 
  • Złącza przewodów i rur 
  • Zestawy montażowe powierzchni i rur 
  • Zestawy połączeń obudów oraz zabezpieczenia przed niepowołanym otwarciem 
  • Zabezpieczenia przed wybuchem i zestawy przełączników ogólnego użytku 
  • Zdalna syrena alarmowa i urządzenia wskaźnikowe 
  • Filtr oraz zestaw fabrycznie montowanego filtra

Poznaj najlepszy sposób zapewnienia ochrony w strefach zagrożonych wybuchem i skonfiguruj system przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia przystosowany do indywidualnych potrzeb!