Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Urządzenia Bebco EPS® z serii 6100 zostały zaprojektowane do użytku z dużymi obudowami i niektórymi dużymi silnikami, napędami i sprężarkami w miejscach szczególnie niebezpiecznych w strefie 1 lub 2 ATEX/IECEx. System przewietrzania i utrzymywania nadciśnienia umożliwia przewietrzanie obudów o objętości przekraczającej 2,2 m³ (450 stóp³).

System 6100 składa się z jednostki sterującej, odpowietrznika zabezpieczającego obudowę, czujnika niskiego ciśnienia i opcjonalnych czujników temperatury. Konfigurowalna jednostka sterująca umożliwia monitorowanie temperatury i ciśnienia oraz kompensację, jest wyposażona w dodatkowe wyjście do sterowania lub alarmu, dwa przełączane iskrobezpieczne wejścia do różnych działań oraz maksymalnie trzy wejścia czujników temperatury, które mogą monitorować różne punkty w obudowie silnika. Iskrobezpieczny interfejs użytkownika można również zamontować w oddzielnej obudowie w pobliżu personelu operacyjnego, co zapewnia szybki dostęp i łatwe monitorowanie systemu.

  • Certyfikowane dla stref 1 lub 2 ATEX i IECEx
  • System automatyczny z programowaniem opartym na menu
  • Maksymalne natężenie przepływu 14 000 l/min
  • Iskrobezpieczny interfejs użytkownika umożliwiający programowanie i monitorowanie systemu
  • Jednostka sterująca monitorująca działanie systemu i kontrolująca zasilanie obudowy
  • Dodatkowe wyjścia stykowe alarmu lub sterowania
  • Wiele wejść temperatury do monitorowania i sterowania
  • Automatyczna kompensacja ciśnienia w przypadku nadmiernego wycieku z silnika