Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Czujniki bezpieczeństwa

Fotoelektryczne czujniki bezpieczeństwa do systemów bezpieczeństwa pracowników

W zautomatyzowanych procesach coraz ważniejsze staje się bezpieczeństwo pracowników. Gdy maszyny wykonują ruchy stwarzające duże ryzyko, wymagane jest przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy zapobiegać obrażeniom powstałym przy wykonywaniu prac związanych z cięciem oraz w wyniku zmiażdżenia lub uderzenia, nawet jeśli uwaga operatora urządzenia zostanie na chwilę odwrócona.

Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę aktywnych, ochronnych urządzeń fotoelektrycznych, które zmniejszają niebezpieczeństwo związane z pracą przy maszynach i urządzeniach. Razem z odpowiednimi sterownikami Safety, aktywne ochronne urządzenia fotoelektryczne, takie jak bariery optyczne i kurtyny świetlne gwarantują, że praca maszyny zostanie zatrzymana od razu po wykryciu nieupoważnionego dostępu lub obecności w strefie zagrożenia.Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Several hundred products with a SIL/PL assessment, free tools, and brochures in one place: the "Functional Safety Hub" is your starting point when you have to implement safety functions.