Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Proces návrhu instalace sběrnic

Infrastruktura sběrnice tvoří páteř vašeho automatizačního systému. Konstrukční zásady platí analogicky pro jakoukoli elektrickou instalaci. Následující kritéria jsou důležitá pro spolehlivost a nákladovou efektivitu:


Topologie a komponenty — jednoduchost pro návrhy a realizace

Segment je jednoduchý obvod s napájením, sběrnicovými rozvaděči a zařízeními. Segment připojuje řídicí systém k více zařízením. Návrh topologie určuje fyzické umístění a připojení napájení, sběrnicových rozvaděčů a zařízení.

Typickou topologií pro segment je topologie páteře a odboček s hlavním vedením nebo páteří. Páteř propojuje napájení a komunikační rozhraní umístěná v řídicí místnosti s periferií. Sběrnicové rozvaděče, umístěné na snadno přístupných místech, poskytují připojení pro periferie. Propojovací kabel o délce až 120 m se nazývá odbočka, protože je typicky mnohem kratší než páteřní vedení. Tato topologie v praxi vyhovuje pro většinu výrobních závodů.

Díky řadě podobností s topologiemi známými z vícekabelových páteří zavedených do sběrnicových rozvaděčů instalovaných v provozu je topologie páteře a odbočekpřehledná a lze ji snadno upravovat a udržovat.Topologie páteře a odboček nabízí jednoduchý design. Každé zařízení je připojeno samostatně.

Sběrnicový rozvaděč se také nazývá propojovací člen. V případech, kde je to nutné, je ochrana proti vznícení škálovatelná prostřednictvím výběru napájení a propojovacích členů. Umožňuje tak využít ekonomické řešení pro jakékoli prostředí s nebezpečím výbuchu. Funkce a dostupnost

Moderní propojovací členy poskytují spolehlivou ochranu před typickými pracovními podmínkami, jako jsou výměny zařízení, kmitání kontaktů, vnikání vody, přepěťové špičky apod. Tyto funkce jsou popsány podrobně zde 

FieldConnex zjednodušuje návrhy a implementace instalací sběrnic pro výrobní závody v jakémkoli průmyslovém odvětví díky možnosti výběru ochrany před okolními podmínkami a dostupnosti vhodných řešení.

Prozkoumat všechny komponenty sběrnic pro prostředí bez nebezpečí výbuchu a najít ty správné pro svůj podnik můžete zde

 


Sběrnice v prostředí s nebezpečím výbuchu

Sběrnice v prostředí s nebezpečím výbuchu vyžadují infrastrukturu s ochranou proti vznícení. Dole je uveden příklad topologie pro jakékoli nebezpečné prostředí: Podrobné informace o metodách ochrany proti vznícení najdete zde …Identická topologie s páteří a odbočkami pro jakékoli prostředí s nebezpečím výbuchu. Výběr komponentů a instalačních metod poskytuje ochranu proti vznícení.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat

Od rozhodování a plánování přes instalaci a uvedení do proozu až po provoz a údržbu: Objevte, jak co nejlépe využít svou sběrnicovou infrastrukturu…