Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Generátor kódových pásků pro PCV

Polohovací systém PCV typu Data Matrix

Potřebujete rychle náhradu za poškozený kódový pásek? Použijte náš generátor náhradních kódů. Zadejte počáteční hodnotu poškozeného kódu v metrech a délku (metry) poškozené sekce, kterou potřebujete vyměnit, nebo číslo značky. Bude vygenerován tisknutelný soubor PDF s náhradním kódem pro rychlou opravu!


 
Vstup: Kód "markeru"
 
 
Vstup: Kód "markeru"
 

Praktické tipy

  • Před tiskem zkontrolujte nastavení tiskárny. Náhradní kódové sekce jsou opatřeny měřítkem, aby bylo zajištěno, že vytištěné obrázky se budou shodovat s velikostí původního kódu.
  • Vytiskněte náhradní kódové sekce / náhradní značky, poté je vyřízněte, spojte a sestavte segmenty.
  • Vytištěný papír nenahrazuje námi vyrobený odolný kódový pásek. Objednejte si náhradní trvalé kódové pásky u společnosti Pepperl+Fuchs.