Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Detekce výšky výložníku u zemědělských strojů

Ultrazvukové senzory zajišťují stejné pokrytí postřikem

Postřikovače v průběhu vegetačního období nanášejí na zemědělskou půdu kapalné hnojivo a pesticidy. Řízení výšky postřiku je u této činnosti velmi důležité. Pokud je výška postřiku příliš vysoká, rozprášená látka může být jednoduše odváta větrem. Pokud je výška příliš nízká, postřik nebude rovnoměrně nanesen, v horším případě pak může dojít ke kolizi postřikovacího mechanismu s plodinami nebo zemí.

Chcete-li zajistit konstantní a optimální pokrytí nerovného terénu s plodinami různé výšky postřikem a zároveň zabránit střetu s plodinami či půdou, je nutné neustále výšku monitorovat a nastavovat.Postřik plodin v praxi. Postřikovací trysky jsou rozmístěny v určitých intervalech. Ultrazvukové senzory nastavují výšku výložníku během jízdy stroje po poli.

Robustní a spolehlivé

Odolné vůči prachu, nečistotám a chemikáliím a s možností detekce povrchů různých barev se stejnou přesností. Ultrazvukové senzory řady 30GM jsou ideální pro použití v zemědělství.


Rychlé a efektivní

Při jízdě stroje po zemědělské půdě ultrazvukové senzory řady 30GM nepřetržitě detekují vzdálenost od zemědělské plodiny a přenášejí tyto záznamy ve formě analogových hodnot do řídicí jednotky vozidla.

Výška postřiku se podle těchto hodnot zvýší nebo sníží, aby kopírovala terén a zajistila konzistentní rozstřik hnojiva nebo pesticidů. Díky automatickému řízení výšky se může řidič plně věnovat navádění stroje a plnit svůj úkol efektivně a rychle.Zpětná vazba z ultrazvukových senzorů 30GM umožňuje rozstřikování kapalného hnojiva a pesticidy na plodiny ze stejné výšky.

Přehled výhod

  • Automatické nastavení výšky výložníku
  • Hnojivo a pesticidy jsou rozstřikovány rovnoměrně
  • Zabraňuje poškození plodin a stroje
  • Kratší doba obdělávání
  • Robustní a odolné

Soubory PDF ke stažení: Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů