Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ultrazvukové senzory detekují úroveň naplnění u sypkých látek

Ultrazvukové senzory monitorují hladinu kalu v kanalizaci

Při zpracování odpadních vod neustále vzniká velké množství kalů. Tento odpadní produkt se musí zpracovávat nebo vhodně likvidovat. V každém případě je nutné kal překládat do vhodných přepravních nádob. Ultrazvukové senzory monitorují proces a brání přeplnění nádob.

Úroveň naplnění je monitorována ultrazvukovým senzorem a výstupem je analogová hodnota. Při dosažení maximální úrovně naplnění snímač poskytne doplňkový spínací signál, aby se zastavil průtok materiálu.


Řada 30GM70 brání přeplnění

Ultrazvukový senzor řady 30GM70 nepřetržitě detekuje výšku obsahu v nádobě a brání přeplnění
Ultrazvukový senzor řady 30GM70 nepřetržitě detekuje výšku obsahu v nádobě a brání přeplnění

Kuželový tvar hromad sypkého materiálu v nádobách vyžaduje správné upevnění senzoru. Má-li být zajištěn adekvátní odraz zvuku při zvyšující se úrovni naplnění nastavte kužel ultrazvukového senzoru pod mírným úhlem na střed kuželu materiálu. V závislosti na měřené vzdálenosti a dalších požadavcích můžete použít senzor z řady 30GM70.

Ultrazvukový senzor UCC3500-30GH70-IE2R2-V15 je pro toto využití ideální. Má rozsah měření od 20 cm do 350 cm, analogový výstup 4 mA až 20 mA a přídavný spínací výstup. Umožňuje zajistit nepřetržité měření úrovně naplněníochranu proti přeplnění na větší vzdálenost.


Jednoduché zprovoznění se softwarem ULTRA-PROG-IR

Pro zprovoznění a parametrizaci doporučujeme použít programovací zařízení USB UC-18/30GM-IR a program ULTRA-PROG-IR. Toto nastavení vám umožní zobrazit vzdálenost předmětu a intenzitu odraženého signálu. Umožňuje snadné přizpůsobení analogové části a bodu sepnutí senzoru.

Má-li být zajištěn nepřetržitý měřicí signál i při pohybu materiálu, naprogramujte střední hodnotu 250, aby nedocházelo k náhlým změnám naměřené hodnoty.

Díky nepřetržitému měření úrovně naplnění je obsluha čističky odpadních vod neustále informována o aktuální úrovni naplnění nádob a může zajišťovat včasné vyprazdňování plných nádob.

Ultrazvukové senzory řady 30GM mají působivou odolnost vůči agresivním výparům, ultrazvukový převodník potažený PTFEpouzdro z nerezavějící oceli V4A.


Přehled výhod

  • Nepřetržité měření hladiny
  • Ochrana proti přeplnění
  • Trvanlivé a robustní provedení senzoru s pouzdrem z nerezavějící oceli V4A
  • Snadné zprovoznění a programování

Soubory PDF ke stažení: Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů