Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Průmyslový systém RFID bezpečně řídí elektrické visuté jednokolejnicové systémy v automobilových montážních závodech

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí více než 20 let zkušeností v oboru průmyslových technologií RFID
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí více než 20 let zkušeností v oboru průmyslových technologií RFID

Použití
Elektrické visuté jednokolejnicové systémy se často využívají k přesunu velkých dílu po továrně, přičemž se každému hned vybaví automobilové montážní závody. Vzhledem k tomu, že se visuté jednokolejnicové systémy připevňují ke stropu, oblast na podlaze zůstává volná pro další zařízení a nabízí jednotný a přehledný montážní prostor. Visuté jednokolejnicové systémy mají dále tu výhodu, že umožňují přepravovat produkty ve vhodné výšce s ohledem na pracovníka, což zlepšuje ergonomický faktor a zvyšuje produktivitu.

Cíl
Výrobky je nutné při vstupu do různých pracovních zón automaticky identifikovat, aby bylo řízení výrobního procesu jednoznačné a efektivní.

Požadavky
V každé pracovní zóně budou nainstalovány čtecí hlavy, které musí být propojeny s nadřazenou řídicí sítí. Celý systém RFID musí být schopen fungovat v náročném průmyslovém prostředí, kde lze očekávat elektromagnetický šum.

Výhoda pro zákazníky
Na rozdíl od výroby řízené „písemnými výrobními průvodkami“, které obslužný personál musí číst, systém RFID umožňuje všechna nezbytná výrobní data získávat automaticky. Tagy RFID jsou robustní, mají mnohaletou životnost a umožňují upravovat výrobní data podle potřeby, což jsou dvě velké výhody obzvlášť ve srovnání se systémy užívajícími čárové kódy.Čtecí/zapisovací hlavy lze namontovat přímo na kov

Co se realizuje

Má-li být při výrobě zajištěna maximální flexibilita, data obsažená na tagu RFID musí být čtena „za pochodu“. To znamená, že strong>rozměr čtecí zóny musí být dostatečně široký a/nebo musí být dostatečná přístupová rychlost tagu, aby z něj bylo možné získat velké množství dat, jakmile jednokolejnicová dráha vstoupí do pracovní zóny.

V mnoha případech jsou čtecí hlavy montovány na kov a tagy jsou často zapuštěny do kovu dopravníku jednokolejnicové dráhy. To vyžaduje, aby konstrukce čtecích hlav umožňovala spolehlivý provoz v prostředí převážně kovových materiálů. Obdobně i konstrukce tagů RFID musí umožňovat provoz při zapuštění do kovových dílů; jednoduché tagy z hliníkové fólie nejsou vhodné.

Jednokolejnicové systémy jsou obvykle vybaveny výkonnými elektromotory, které vytvářejí silná elektromagnetická pole, přičemž systém RFID musí být schopen v těchto náročných podmínkách spolehlivě fungovat. Rozhraní IDENTControl od společnosti Pepperl+Fuchs díky svému průmyslovému provedení provoz v takovém prostředí umožňuje. Důležitými konstrukčními prvky jsou stíněné kabely v souladu s naším jedinečným „konceptem souvislého stínění“, čtecí hlavy s nízkoodporovým uzemněním a použití litých kovových krytů pro regulátory rozhraní.

Obvyklá rychlost jednokolejnicového dráhy je nižší než 1 m/s, ve většině případů lze proto z tagu číst pouze data pro čtení. Je-li nutné číst velké množství uživatelských dat, je třeba uvážit další detaily jako přístupovou dobu tagu a velikost čtecího pole. Rádi vám pomůžeme najít správné řešení.

Systém RFID zkvalitňuje výrobní procesy, protože optimalizuje dráhy přepravy. RFID dále zlepšuje spolehlivost dat tím, žeeliminuje postupy jejich ručního zadávání, a zvyšuje propustnost linky, protože umožňuje získávat data „za pochodu“ ve chvíli, kdy dopravník dráhy vstoupí do pracovní zóny.


Přehled výhod

  • Automatické vyřazování vadných výrobků
  • Lokalizace všech vyráběných produktů je možná kdykoli
  • Robustní a zapisovatelné tagy nabízí trvalé řešení