Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ultrazvukové senzory na rozprašovacích tryskách

Péče o ovocné sady s využitím ultrazvukových senzorů

Senzor 30GM70, který má rozsah snímání od 35 do 600 cm, dokáže snadno detekovat mezery mezi stromy
Senzor 30GM70, který má rozsah snímání od 35 do 600 cm, dokáže snadno detekovat mezery mezi stromy

Péče o ovocné sady vyžaduje pečlivou pozornost. Mají-li stromy dobře plodit, přežít a zůstat úrodné, je nutné je chránit před škůdci a chorobami. K dobré kondici stromů přispívají používané chemické látky, které se aplikují speciálními postřikovými metodami. Tyto produkty představují pro zemědělce vysoké náklady. Má-li zemědělec prodat úrodu za rozumnou cenu, musí být aplikace postřiku co možná nejefektivnější.

Při využití konvenčního postupu je postřik pesticidy souvislý – probíhá i mezi stromy, kde jsou jen prázdné uličky. Použití ultrazvukových senzorů umožňuje šetřit pesticidy, protože senzory detekují mezery mezi stromy. Jakmile senzor zjistí mezeru, aplikace postřiku se dočasně zastaví.


Cílená kontrola snižuje náklady zemědělců

Ultrazvukový senzor řady 30GM70 je pro toto využití velmi vhodný. Vzhledem k technologii výroby extrémně robustních ultrazvukových senzorů a vzhledem k jejich vysoké třídě krytí IP můžete tyto senzory používat za jakýchkoli povětrnostních podmínek, aniž by došlo k poklesu výkonu. Tyto senzory jsou natolik odolné, že vzdorují i chemickým látkám obsaženým v pesticidech.Ultrazvukový senzor řady 30GM70 umožňuje přímou aplikaci pesticidů

Jednoduché uvedení do provozu

Připevněte ultrazvukové senzory z boku postřikové nádrže. Zvolte senzor, který bude mít dostatečný rozsah a sílu signálu, protože kmeny stromů nejsou pro ultrazvukové senzory ideální reflektory. Pro toto využití jsou nejvhodnější senzory UC6000-30GM70-2E2R2-V15 s rozsahem snímání od 35 do 600 cm a dvěma spínacími výstupy.

Instalaci a parametrizaci ještě více usnadňují programovací adaptér UC-18/30GM-IR a program ULTRA-PROG-IR. Pomocí těchto nástrojů si můžete vizualizovat vzdálenost objektu a sílu odraženého signálu.

V místě instalace je nutné uvážit rozsah akustického kužele a zmenšit jej o 20 %, abyste vyloučili vliv sprejů nebo mlhy v nejbližším okolí.

Ultrazvukové senzory detekují jednotlivé stromy a průběh postřiku se v mezerách mezi stromy dočasně zastavuje. Můžete tak ušetřit čas i peníze, protože postřikovou nádrž není nutné tak často doplňovat.


Přehled výhod

  • Nižší spotřeba pesticidů znamená finanční i časovou úsporu
  • Robustní a odolné senzory
  • Velké rozsahy pro přesnou detekci předmětů
  • Snadná instalace a parametrizace

Soubory PDF ke stažení: Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů