Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ultrazvukové senzory zabraňující kolizím na výškových pracovních plošinách

Nepostradatelné na staveništích

Ultrazvukové senzory řady Varikont L2 jsou díky kompaktnímu provedení ideální pro montáž na pracovních plošinách
Ultrazvukové senzory řady Varikont L2 jsou díky kompaktnímu provedení ideální pro montáž na pracovních plošinách

Na mnoha staveništích jsou běžným vybavením ovladatelné výškové pracovní plošiny. Tyto plošiny umožňují práci ve výškách a zvyšují produktivitu. Protože ale kvůli kolizím může při používání výškových pracovních plošin dojít k závažným nehodám, je třeba se soustředit na bezpečnostní aspekty.

Ultrazvukové senzory účinně zabezpečují používání těchto zařízení. Pomocí ultrazvukových senzorů je možné sledovat oblast pod pracovní plošinou, pod jejími rameny a kolem vozidla. Je tak možné zabránit kolizím mezi strojem a překážkami, například stromy, budovami či osobami.

Pokud ultrazvukové senzory zjistí přítomnost objektu v těsné blízkosti, stroj přejde na nízkou rychlost. V případě akutního nebezpečí kolize se pohyb stroje zastaví úplně.


Bezpečná práce s výškovými pracovními plošinami

Kvůli ochraně vybavení se ultrazvukové senzory připojují na příhodná místa na výškové pracovní plošině. Aby se zabránilo vzájemnému rušení senzorů a zároveň se zajistila nejkratší možná doba odezvy, musí být tyto senzory synchronizovány ve společném režimu. Protože se výškové pracovní plošiny většinou používají ve venkovních aplikacích, musí být senzory pro tato prostředí vhodné.

Sledování prostoru pod strojem a kolem stroje zajišťuje, že nedochází ke kolizím s jinými stroji, budovami či objekty. Zabrání se škodě a zvýší se dostupnost stroje.Ultrazvukové senzory se kvůli bezpečnému používání montují na příhodná místa výškových pracovních plošin

Přehled výhod

  • Nepřetržité sledování na výškových pracovních plošinách
  • Větší bezpečnost pro obsluhu i stroj
  • Ochrana před poškozením objektů
  • Zvýšení produktivity

Soubory PDF ke stažení: Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů