Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Počítání lahví u plnicích strojů na nápoje s ultrazvukovými senzory

Ultrazvukové senzory zajišťují spolehlivý tok materiálu

Ultrazvukové jednocestné závory jsou velmi vhodné pro počítání lahví
Ultrazvukové jednocestné závory jsou velmi vhodné pro počítání lahví

Rychlost a čistota jsou determinující faktory v potravinářském a nápojovém průmyslu. Krátké doby cykluminimální prostoje stroje a zařízení jsou zde zvlášť důležité a zároveň musí být dodržovány hygienické požadavky. Pro vytváření vysoce kvalitních finálních výrobků jsou nezbytné nejpřísnější předpisy a certifikace.

plnicích systémů na nápoje je nutné nepřetržitě počítat přicházející a odcházející lahve bez ohledu na materiál a typ tekutiny. Na výstupech vyfukovacích strojů na PET lahve a strojů na mytí lahví se detekují jednotlivé lahve, aby byl zajištěn tok materiálu.


Ultrazvukové jednocestné závory s vysokou chemickou odolností

Detekce jednotlivých lahví na dopravníku je normálně příliš rychlá na snímání ultrazvukovými snímači. Lahve procházejí kolem senzoru příliš rychle a mezery mezi lahvemi často bývají příliš malé. Z tohoto důvodu jsou ultrazvukové jednocestné závory velmi vhodné pro počítání lahví.

Použití horké páry a chemikálií během procesu strojního mytí lahví u těchto aplikací vyžaduje ultrazvukové jednocestné závory s vysokou chemickou odolností. Krytí IP by mělo být minimálně IP68/69K. Velmi vhodná je řada UBEC300-18GM40-... (postřiková zóna).

V těch místech stroje, která nejsou dotčena cykly čištění, je možné používat standardní ultrazvukové jednocestné závory, jako je například řada UBE1000-18GM40-.... Ultrazvukové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs rozpoznávají i ty nejproblematičtější materiály, a proto jsou spolehlivě detekovány lahve z průhledného skla nebo plastu.

Detekcí a počítáním lahví na několika místech stroje je zajištěno nepřetržité sledování toku materiálu. Vstup a výstup lahví plnicího systému je optimalizovánchybějící lahve na dopravníku jsou spolehlivě detekovány. I v prostorech s intenzivním výskytem páry je ultrazvukovými jednocestnými závorami zaručena spolehlivá detekce lahví.Detekce a počítání lahví na několika místech stroje zajišťuje nepřetržité sledování toku materiálu

Přehled výhod

  • Nepřetržité sledování toku materiálu
  • Optimalizace dob cyklu
  • Detekce i u nejproblémovějších materiálů, jako jsou skleněné nebo průhledné plastové lahve
  • Ideální pro vysokorychlostní aplikace

Soubory PDF ke stažení: Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů