Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ultrazvukové senzory pro sledování výšky naplnění sil na štěrk

Ultrazvukový senzor řady F260

Ultrazvukové senzory řady F260 jsou vhodné zejména pro sledování výšky naplnění v silech
Ultrazvukové senzory řady F260 jsou vhodné zejména pro sledování výšky naplnění v silech

Štěrkopískovny obsahují stavební materiály, jako je písek, drcené kamení a štěrk. Tyto materiály se těží z hloubky až 50 m a musí být vhodně skladovány až do okamžiku odvezení z prostoru štěrkopískovny. Pásové dopravníky přepravují stavební materiály do sil. Ultrazvukové senzory zjišťují dosažení maximální výšky naplnění sil. Ultrazvukové senzory řady F260 jsou velmi vhodné pro tuto aplikaci.

Pomocí ultrazvukového měření doby průběhu impulsu ultrazvukové senzory zjišťují vzdálenost od povrchu plněného materiálu a přenášejí tuto hodnotu do řídicí místnosti sila na štěrk. Odtud je možno zastavit další plnění a zabránit přeplnění. Tento proces je řízen analogovým výstupem ultrazvukového senzoru. Zařízení jsou také vybavena dvěma spínacími výstupy. Jeden výstup poskytuje předběžnou výstrahu, že bude brzy dosaženo maximální výšky naplnění sila. Druhý spínací výstup zajišťuje vypnutí při úplném naplnění sila.

Detekční dosah těchto ultrazvukových senzorů je až 10 m. Senzory mohou nepřetržitě sledovat plnění sila. Tato řada se vyznačuje širokým rozsahem teplot -25 °C až +70 °C. Při použití v silech na drcený kámen, který vytváří velké množství prachu, se může maximální detekční dosah senzorů 10 m zkrátit na 6 m.

Řada F260 nabízí následující verze analogového výstupu (včetně 2 spínacích výstupů se spínacími nebo rozpínacími kontakty):

 4 mA až 20 mA, UCxxx-F65-IE..-V15

 0 V až 10 V, UC10000-F260-UE..-V15

Dále je pro účely uvádění do provozu a parametrizace ke všem verzím dodáváno programovací rozhraní 3RX4000-PF se softwarem SONPROG pro systém Windows.


Důležité pro implementaci

Ultrazvukový senzor umístěte přesně do středu sila tak, aby vyzařovaný kužel nedosahoval ke stěnám sila. Jinak by senzor mohl detekovat stěny sila nebo materiál ulpívající na stěnách.

Aby se zajistil adekvátní odraz zvuku při zvětšující se výšce naplnění, nastavte vyzařovaný kužel ultrazvukového senzoru pod malým úhlem ke středu kuželu sypaného materiálu. Model F260 je možno v držáku naklonit až o 10°.

Je nutné zohlednit také slepý prostor mezi hlavou senzoru (bílá) a začátkem měřicího rozsahu (80 cm). Pokud se výška naplnění nachází v tomto prostoru, mohou nastávat chyby měření. Pokud jsou nainstalovány dvě sondy, je nutné nastavit multiplexní provoz pomocí softwaru SONPROG a propojit ultrazvukové senzory pomocí synchronizačního konektoru „XI“.Spínací výstup ultrazvukového senzoru F260 má funkci ochrany proti přeplnění, vypíná pásový dopravník a zabraňuje přeplnění

Plnění pod kontrolou

Díky nepřetržitému měření výšky je obsluha zařízení v řídicí místnosti neustále informována o aktuální výšce naplnění sila na štěrk. Spínací výstup F260 má funkci ochrany proti přeplnění. Vypíná pásový dopravník a zabraňuje přeplnění. Trvale je zajištěn bezpečný provoz zařízení.

Přehled výhod

  • Extrémně robustní provedení s velkou rezervou zisku
  • Upevňovací příruba s naklápěcím držákem pro optimální nastavení hlavy senzoru
  • Snadné uvedení do provozu pomocí softwaru SONPROG + 3RX4000-PF
  • Nepřetržité sledování stavu plnění
  • Spolehlivé vypínání pásového dopravníku zabraňuje přeplnění

Soubory PDF ke stažení: Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů