Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ultrasonic Sensors Provide Safety and Efficiency on a Log Flume Ride

V dlouhém horkém létu poskytují návštěvníkům tematické parky s vodními atrakcemi (např. člunová skluzavka) ochlazující, osvěžující a zábavný odpočinek. Ultrazvukové senzory pomáhají zajistit jak bezpečnost, tak provozní efektivitu.Technologie ultrazvukových senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs zajišťuje spolehlivou kontrolu prostoru na člunových skluzavkách.

Využití

Člunové skluzavky jsou rozděleny do několika provozních prostorů. Z bezpečnostních důvodů může být v každém prostoru pouze jeden člun. Dále musí být trať co nejdříve uvolněna pro další člun. Na skluzavkách s vodicími prvky se běžně používají indukční senzory. Na člunových skluzavkách však čluny potřebují určitý prostor na obou stranách, aby mohly plovat na vodě. V takové aplikaci je ideálním snímacím řešením ultrazvuková technologie.


Cíl

Nejvyšší prioritou je bezpečnost cestujících; musí být eliminována kolize člunů. Současně musí systém zajistit, že bude skluzavka pracovat co nejplynuleji, aby se zkrátil čas čekání návštěvníků parku.


Řešení

Ultrazvukový senzor se montuje na výstupu každého prostoru.
Ultrazvukový senzor se montuje na výstupu každého prostoru.

Aby byly splněny bezpečnostní požadavky na člunovou skluzavku, technologie musí být spolehlivá. Ultrazvukový senzor se montuje na výstup každého prostoru. Jakmile projede člun výstupem, může projet další člun. Pokud je prostor obsazen, následující čluny nesmí vstoupit.

Ultrazvukové senzory detekují čluny bez ohledu na jejich tvar, barvu a počet cestujících. Ultrazvukové senzory jsou bezkontaktní, takže nehrozí žádné opotřebení člunu nebo senzoru. V této aplikaci se pro detekci člunů používá ultrazvukový senzor UC6000-30GM70S-2E2R2-V15. Tento typ senzoru vydrží extrémně náročné podmínky prostředí a poskytuje konzistentně spolehlivé signály.

Spínací okno senzoru – rozsah mezi minimální a maximální vzdáleností detekce předmětu – velmi snadné a intuitivní nastavení pomocí dvou potenciometrů. Nastavení lze provádět v každodenních provozních podmínkách na samotném zařízení, spolehlivě a konkrétně pro danou aplikaci. Rozsah detekce ultrazvukového senzoru je až 6 m.


Výhody

Ultrazvukové měření není negativně ovlivňováno změnami povětrnostních podmínek (silné slunce, mlha, výkyvy teploty). Chybám detekce způsobeným rozstřikem vody lze zamezit správným nastavením měřicích parametrů. Tím se minimalizuje nebezpečí náhodné aktivace. Otočná hlava senzoru zajišťuje velmi snadnou montáž a nasměrování na pohybující se čluny. Nevyžaduje žádnou údržbu, protože funkci neovlivňují nečistoty ani vodní kapky.


Stručný přehled

  • Spolehlivé signály za všech podmínek
  • Jednoduchá montáž a nasměrování
  • Jednoduché intuitivní nastavení přímo na senzoru
  • Bezúdržbový provoz
  • Bezpečná a účinná kontrola

Soubory PDF ke stažení: Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů