Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Bezpečná a efektivní instalace rozhraní AS-I u výrobce barev JOTUN

Využití

Senzory F31 signalizují polohu ventilů prostřednictvím rozhraní AS-I
Senzory F31 signalizují polohu ventilů prostřednictvím rozhraní AS-I

JOTUN je norský výrobce vodou a olejem ředitelných barev pro výzdobu, ochranu dřeva, protikorozní ochranu nebo použití v lodní dopravě. Výroba barev probíhá v rozsáhlém zpracovatelském závodu, který tvoří několik venkovních soustav nádrží a dva komplexy třípodlažních budov. Při výrobě barev se musí všechny složky přítomné v závodu bezpečně a spolehlivě smíchat. Venkovní soustavy nádrží zajišťující dodávku do závodu jsou se systémem řízení propojeny přes rozhraní AS-I. V procesu výroby barev se používá velké množství ventilů, které se nachází v oblastech s ochranou proti výbuchu. Polohu těchto ventilů signalizují přes rozhraní AS-I indukční snímače F31. Míchání olejových barev a plnění plechovek barvou se odehrává v prostředích s nebezpečím výbuchu, která jsou vybavena moduly řady G5 s ochranou EX m a rozhraním AS-I.


Cíl

Hlavní monitory rozhraní AS-I a zdroje napájení sestavené do skříně pro společnost JOTUN
Hlavní monitory rozhraní AS-I a zdroje napájení sestavené do skříně pro společnost JOTUN

Architektura závodu vychází z nejnovějších nařízení stanovených příslušnými strojními směrnicemi. V rámci tohoto procesu jsou prvky závodu a nové stroje inteligentně a spolehlivě vzájemně propojeny. Do tohoto konceptu bude spadat i většina stávajícího strojního vybavení. Chod výroby by měl být ovlivněn jen minimálně.


Řešení

Prostředí s nebezpečím výbuchu jsou vybavena moduly řady G5 s ochranou EX m a rozhraním AS-I
Prostředí s nebezpečím výbuchu jsou vybavena moduly řady G5 s ochranou EX m a rozhraním AS-I

Součásti strojů byly prostřednictvím rozhraní AS-Irychle a snadno zapojeny do sítě. Na všech konstrukčních prvcích závodu byla umístěna tlačítka nouzového zastavení tak, aby byla vidět ze vstupu do haly. Těmito tlačítky lze v případě potřeby prostřednictvím bezpečných výstupních modulů rozhraní AS-I vypnout decentralizované, samostatně stojící stroje, které jsou vybaveny samostatnými bezpečnostními prvky.

Vybavení závodu bylo bezpečně a spolehlivě propojeno oddělenou sítí Ethernet. Rozhraní této sítě obsahují hlavní monitory K30 s rozhraním AS-I. Lze tak spolehlivě propojit samostatně stojící soustavy nádrží a dvě třípodlažní budovy. K tomuto účelu byla použita síť tvořená několika branami Safe Link.


Výhody

Rozhraní AS-I od společnosti Pepperl+Fuchs představuje optimální řešení této situace. Nabízí jednoduchou konfiguraci kabeláže, univerzální topologii a inteligentní celkový koncept, díky nimž zajišťuje jednoduché rozšiřování, a rozsah umožňující přenášet v jediném vedení zabezpečené i nezabezpečené signály. Díky tomuto řešení lze snadno integrovat stávající bezpečnostní systémy, takže transformace závodu proběhne velice rychle.


Stručný přehled

  • Absence paralelních propojení zajišťuje bezpečné zapojení
  • Decentralizované logické funkce
  • Spolehlivá komunikace mezi komponenty systému
  • Otevřená topologie, jednoduché rozšíření
  • Jednoduchá instalace využívající technologie děrování izolace

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat