Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ultrazvukové senzory zajišťují dodávky dřeva v kombinovaných teplárnách a elektrárnách

Dřevo poskytuje příjemné teplo – a to nejen v domácích krbech. Kombinované teplárny a elektrárny využívající jako palivo dřevní odpad vytvářejí elektřinu a teplo pro okolní průmyslovou zónu. Ultrazvukové senzory zajišťují, že je palivový materiál vždy na správném místě.Ultrazvukové senzory se používají v kombinovaných teplárnách a elektrárnách využívajících jako palivo dřevní odpadovou hmotu.

Využití

Ultrazvukový senzor F260 má dosah detekce 10 m.
Ultrazvukový senzor F260 má dosah detekce 10 m.

Palivový dřevní materiál se dodává na nákladních vozidlech a přepravuje se pásovým dopravníkem do sila, které se tímto materiálem naplní. Na dně sila se dřevní odpadní materiál šnekovým dopravníkem přepravuje do připojené spalovací komory. Pro zajištění plynulého provozu elektrárny se úroveň naplnění sila monitoruje a náplň je automaticky regulována. Ultrazvukové měření je nejlepší volbou pro tento proces, protože funkčnost ultrazvukových senzorů není ovlivněna nežádoucími vlivy, jako je prach z dřevních třísek.

6,5 m vysoké silo má čtvercovou základnu. Pro rovnoměrné plnění se konec pásového dopravníku pohybuje mezi třemi body. Během plnění vzniká značné množství prachu. Vypařuje se vlhkost obsažená ve dřevu a vzniká atmosféra s velmi vysokými úrovněmi vlhkosti. Většina povrchů v silu je pokrytá lepivým vlhkým dřevním prachem. Silo je vybaveno třemi ultrazvukovými senzory F260 s 10m dosahem detekce. Tyto senzory pokrývají celý povrch materiálu a odesílají signály do ovládacího prvku pásového dopravníku.


Cíl

Pro zajištění nepřetržitého provozu elektrárny musí být v silu vždy dost dřevního paliva. Palivo musí být rovnoměrně distribuováno, aby měly šnekové dopravníky vždy materiál k přepravě. Ovládací systém zajišťuje, že bude palivo dodáváno ve správný čas a že bude distribuováno rovnoměrně.


Řešení

Tři synchronizované ultrazvukové senzory poskytují pokrytí celého povrchu hladiny naplnění v celém silu. Parametry měření, např. úhel vyzařování, se nastavují tak, aby akumulace materiálu na stěně sila neovlivňovala měření. Pomocí přesné parametrizace lze rovněž minimalizovat další rušivé faktory, např. otáčející se šnekové dopravníky nebo odletující kousky dřeva. Pro zajištění hladkého a konzistentního výstupu vypočítává toto řešení průměrnou hodnotu z deseti naměřených hodnot.


1. Nákladní vozidlo
Palivový materiál se dováží na nákladních vozidlech.

2. Pásový dopravník
Pásový dopravník přepravuje materiál do sila.

3. Silo/senzory
Tři ultrazvukové senzory pokrývají celý povrch materiálu a odesílají signály do ovládacího prvku pásového dopravníku.

4. Šnekové dopravníky
Na dně sila se dřevní odpadní materiál šnekovým dopravníkem přepravuje do připojené spalovací komory.

5. Spalovací komora
Ve spalovací komoře se palivový materiál spaluje.


Výhody

Funkčnost ultrazvukového senzoru není ovlivněna prachovými částicemi nebo vysokou úrovní vlhkosti. Protože senzory detekují úroveň naplnění shora, na ultrazvukovém senzoru se neusazují žádné silné vrstvy. Akumulace dřevního prachu, které se při této aplikaci nelze vyhnout, neovlivňuje měření. Teplota a barva materiálu rovněž nehrají roli. Protože jsou senzory bezkontaktní a nejsou citlivé na vnější podmínky, nevyžadují žádnou údržbu.


Stručný přehled

  • Spolehlivé ovládání úrovně naplnění 
  • Rovnoměrné plnění
  • Snadné nastavení pomocí parametrizačního softwaru SONPROG
  • Velká funkční rezerva (dosah detekce 10 m)
  • Bezúdržbový provoz

Soubory PDF ke stažení: Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat