Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Sledování napnutí pásu pomocí ultrazvukových senzorů

Využití

Využití ultrazvukových senzorů pro zpětnou vazbu napnutí pásu v procesech tepelného tváření plastů, lisování kovů a úpravy papíru pomáhá dosáhnout efektivního a konzistentního průchodu materiálu. Řídicí jednotka systému sleduje velikost průhybu volně visící smyčky mezi zdrojovou cívkou a výrobní stanicí, nebo polohu ramena jezdce, a průběžným řízením rychlosti zajišťuje přesnost a opakovatelnost při výrobě finálního produktu.


Cíl

Cílem je najít spolehlivé řešení sledování napnutí smyčky. Udržování správného napnutí je velmi důležité pro zachování stálé rychlosti posuvu a průchodu materiálu. Tato stálost zajišťuje stejně vysokou kvalitu a celkový finální výsledek tím nejefektivnějším způsobem – zásadním v procesech lisování a tváření kovů. Zvýšení efektivity tímto způsobem šetří čas a zajišťuje kvalitu výrobku, na kterou se můžete vždy spolehnout, ať již jde o perfektně vytvarovaný kovový držák nebo dokonale nařezaný papír.


Řešení

Ultrazvukový senzor (např. řady L2) je umístěn nad středem smyčky. Akustický pulz vysílaný senzorem dopadá na smyčku v pravém úhlu. Zařízení může buďto nepřetržitě sledovat vzdálenost od smyčky, nebo vyslat signál při dosažení předem definovaných limitů prostřednictvím dvou spínaných výstupů. Řídicí parametry můžete rychle a snadno nakonfigurovat programovacími tlačítky nebo parametrizačním softwarem.


Výhody

Existuje několik případů, kdy je vhodnější použít ultrazvukové senzory namísto optických. Ultrazvukové senzory jsou ideální pro prašné prostředí, průhledné nebo různobarevné objekty, stranové pohyby smyčky materiálu a měnící se cílové rozměry materiálu. Poskytují také možnost signalizace, když smyčka dosáhne vysokého nebo nízkého limitu průhybu. Analogové verze poskytují možnost průběžného sledování průhybu s milimetrovou přesností.


Stručný přehled

  • Spolehlivé řízení dodávky materiálu
  • Barva, lesk povrchu ani kývavé pohyby smyčky materiálu nemají vliv na výkon procesu
  • Rozsah měření lze rychle a jednoduše nastavit
  • Snadná montáž
  • Bezúdržbový provoz