Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Uzavřený cyklus: Efektivní metoda elektrického vedení pro řídicí rozvaděče

Použití

Aby bylo možné propojovat moduly řídicích rozvaděčů, je nutné spojit mnoho různých hardwarových komponentů. Pokud není k dispozici napájení přes DIN montážní lištu, uživatel se musí uchýlit ke konvenční metodě elektrického vedení, která je velmi časově náročná a složitá. Kromě toho je často třeba přidávat, vyměňovat nebo odstraňovat moduly bez přerušení propojení mezi ostatními zařízeními.


Cíl

Při propojování modulů řídicích rozvaděčů je zásadní nepřerušované a spolehlivé propojení mezi komponenty. Pro eliminaci složitosti kabeláže uvnitř řídicího rozvaděče by mělo být možné použít rychlé a pružné elektrické vedení. V souladu s tím je cílem najít řešení, které zaručí spolehlivé spojení a zároveň významnou úsporu času a nákladů.


Řešení

Tento model uzavřeného cyklu je vhodný pro použití se šroubovými svorkami.
Tento model uzavřeného cyklu je vhodný pro použití se šroubovými svorkami.

Díky předkonfigurovanému 25bodovému připojovacímu vedení vhodnému jak pro paralelní, tak společné zapojení umožňuje uzavřený cyklus rychlé a snadné zapojení v řídicích rozvaděčích pomocí jediného kabelu. Pomocí stáčecích konektorů lze kdykoli změnit počet požadovaných spojení: otevřené konce kabelů a nepřipojené vodiče lze izolovat, uzavřený cyklus lze prodloužit vzájemným spojením dvou cyklů. Tento model uzavřeného cyklu je vhodný pro použití se šroubovými svorkami a lze jej použít pro moduly řídicích rozvaděčů o šířce až 40 mm.


Výhody


Díky schopnosti snadno izolovat, zkracovat nebo prodlužovat kabel nabízí uzavřený cyklus hospodárnou a praktickou metodu připojení pro komponenty rozvaděčů. Oproti konvenčnímu časově náročnému individuálnímu zapojování modulů zajišťuje uzavřený cyklus spolehlivé signálové propojení během instalace, odstranění nebo výměny jednotlivých modulů.


Stručný přehled

  • Spolehlivé signálové propojení bez složitého a časově náročného individuálního elektrického vedení
  • Výrazné snížení složitosti elektrického vedení díky 25 předkonfigurovaným připojovacím bodům na jediném kabelu
  • Maximální pružnost: praktické připojení, kaskádování a izolace pomocí stáčecích konektorů pro opakované použití (balení po deseti)
  • Praktické vyměňování, instalace nebo odstranění jednotlivých modulů bez narušení elektrického vedení