Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Připojovací technologie pro robotické aplikace

Použití

Roboty se používají v téměř všech průmyslových odvětvích, kde je lidská práce příliš obtížná, nebezpečná nebo zdraví škodlivá. Během své životnosti každý robot provede milióny opakujících se výrobních procesů a je silně namáhán. Stále komplikovanější výrobní linky zvyšují složitost pohybových sekvencí jednotlivých robotů, a proto dochází k extrémnímu ohýbání a otáčení jejich součástí. Tyto pohyby dále zvyšují požadavky kladené na připojovací technologie, které pohánějí roboty a zajišťují správnou výměnu dat.


Cíl

Výkon každé jednotlivé součásti je zásadním faktorem ve výrobních procesech s vysokou úrovní automatizace. Spolehlivý zdroj energie a garantovaná výměna dat  hrají obzvlášť důležitou roli. Použitá připojovací technologie musí splňovat specifické potřeby robotických aplikací. Musí odolat extrémnímu mechanickému tlaku a často musí prokázat skvělou odolnost také vůči vysokým teplotám, olejům a jiným chemikáliím. Připojovací technologie se musí umět adaptovat na obecně velmi omezený prostor a specifické požadavky jednotlivých aplikací. Bez výroby šité na míru to prostě nejde.


Řešení

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí speciálně upravené portfolio připojovacích produktů pro robotické aplikace.
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí speciálně upravené portfolio připojovacích produktů pro robotické aplikace.

Speciálně upravené portfolio připojovacích produktů pro robotické aplikace obsahuje vysoce pružné kabely pro aplikace tažných řetězů a torzi. Použity jsou trvanlivé PUR-R kabely, které dokáží odolat teplotám v rozmezí -25 °C až +80 °C. Tažné kabely vydrží nejméně 10 milionů cyklů a lze je až 10 milionkrát zkroutit o ± 360° na metr délky. Tyto kabely lze jednotlivě a jsou k dispozici se stupněm ochrany až IP69. Jejich osvědčení UL znamená, že je lze používat i v USA.


Výhody

Používání extrémně robustních PUR-R kabelů od společnosti Pepperl+Fuchs významně snižuje riziko selhání stroje nebo zařízení, zvyšuje bezpečnost výrobního procesu a umožňuje snížit provozní náklady.


Stručný přehled

  • Vysoká životnost deseti milionů cyklů tažení a schopnost deset milionkrát odolat zkroucení o ± 360° na jeden metr
  • Osvědčení UL pro použití v USA
  • Schopnost odolat teplotám v rozmezí -25 °C až +80 °C
  • Bezhalogenový PUR plášť pro extrémní odolnost
  • Stupeň ochrany až IP69
  • Flexibilita dosažená pomocí výroby šité na míru
  • Standardní délky jsou vždy na skladě