Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Spolehlivý převod signálu při vysokých teplotách prostředí během výroby pneumatik

Aplikace

Během výroby pryže je přírodní pryž zpracovávána pomocí vysoké teploty a také síry a dalších chemikálií. Tento proces se nazývá vulkanizace. Při výrobě pneumatik se vulkanizace provádí během etapy lisování. Vulkanizační lis je poslední etapou před dokončením pneumatiky. Použitím tepla dochází k chemickým reakcím a tlak lisu dává pneumatice její profil a konečný tvar. K tomuto procesu jsou zapotřebí teploty od 160 °C do 200 °C v kombinaci s tlaky 24 barů. Tlak je sledován a řízen prostřednictvím místního hostitelského počítače a řídicí místností výrobního závodu, kde se rovněž uchovávají historická data.

Cíl

Měření teploty a tlaku musí být spolehlivě převáděny a přenášeny do hostitelského počítače a do řídicí místnosti. K měření teploty se používají odporové teploměry. Tento signál je nutné převést na signál 4 mA…20 mA. Vysílač namontovaný na hlavě, ve kterém jsou elektronické součástky připevněny přímo na odporový teploměr, není v tomto případě vhodným řešením, protože elektronické součástky nemohou vydržet vysoké teploty, které se používají při výrobě. Měřicí systém musí být velmi odolný a musí fungovat správně i při vysokých teplotách.


Řešení

Převodníky signálu v K-System jsou velmi odolné vůči náročným okolním podmínkám.
Převodníky signálu v K-System jsou velmi odolné vůči náročným okolním podmínkám.

V tomto případě jsou možným řešením rozvaděč a převodníky signálu. Bylo možné použít různé převodníky signálu K-System. Převodník signálu RTD KFD0-TR-1 s napájením proudovou smyčkou lze použít jako přímou náhradu za vysílač namontovaný na hlavě. Jednou z hlavních výhod při porovnání s konkurenčními produkty je vysoká robustnost tohoto modulu v náročných okolních podmínkách, zejména při vysokých okolních teplotách. Při použití normálního teploměru je rovněž vhodný univerzální převodník teploty KFD2-UT2-2. Tento modul má doplňkovou výhodu: Může rovněž fungovat jako rozdělovač, což umožňuje použít signál teploty dvakrát.


Výhody

Převodníky signálu v K-System jsou velmi odolné vůči náročným okolním podmínkám a fungují správně i při vysokých teplotách. Rozsáhlá nabídka obsahuje ještě další moduly, například nouzová vypínací zařízení nebo rozdělovače signálu, což umožňuje sledovat veškeré důležité parametry s použitím modulů ze stejného systému.


Stručný přehled

  • Spolehlivý převod signálu bez ohledu na vysoké teploty prostředí
  • Rodina produktů K-System má rozsáhlou a flexibilní paletu možného uplatnění

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.