Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Spolehlivá ochrana proti přepětí pro petrochemické společnosti

Přepětí – 1. podceňovaná příčina poškození

Použití

Na celém světě se každoročně vyskytne přibližně 1,4 miliardy elektrických výbojů ve formě blesku. Výsledkem může být nebezpečně vysoký rozdíl potenciálů až do vzdálenosti dva kilometry od místa úderu. Není proto překvapením, že přepětí způsobené údery blesku je jednou z nejčastějších příčin poruch elektroniky.

Údery blesků jsou v Thajsku velmi běžné z důvodu klimatických podmínek, proto musí být tamní závody vybaveny obzvlášť spolehlivou ochranou proti přepětí. Ochrana proti přepětí je důležitá zejména pro petrochemická zařízení, neboť poruchy způsobené přepětím mohou mít v tomto prostředí katastrofické následky.

Jeden úder blesku může poškodit nebo zcela zničit drahé stroje a výrobní zařízení, a může dokonce vést k selhání celých automatizačních systémů. Ale především zde neustále hrozí nebezpečí úrazu pracovníků. Pro bezpečnost petrochemických zařízení je proto komplexní a spolehlivá ochrana proti přepětí kriticky důležitá.


Cíl

Jedna z největších integrovaných petrochemických společností v Thajsku již provedla instalaci přepěťových ochran ve všech svých závodech. Protože však ve společnosti stále docházelo k poruchám způsobeným přepětím, bylo rozhodnuto tato zařízení kompletně vyměnit a při modernizacichemičkynainstalovat spolehlivou ochranu. Enormní velikost závodu představovala velkou výzvu. Musely být vyměněny prvky ochrany proti přepětí všech 10 000 signálních obvodech.


Řešení

Zákazník pro nové řešení stanovil velmi striktní požadavky. Zařízení musela splňovat normu IEC. Zákazník navíc požadoval jiskrově bezpečné moduly s certifikací IECEx a SIL, které lze zapojovat za provozu, bez nutnosti odstávky zařízení. A moduly měly být také vybaveny indikátorem poruchy s funkcí vzdálené výstrahy.

Volba proto padla na novou generaci modulů pro přepěťovou ochranuM-LB-5000. Tato zařízení mají všechny požadované celosvětově platné certifikáty. Modulární konstrukce tohoto systému přepěťové ochrany umožňuje provádět výměny modulů za provozu, tak jak zákazník požadoval. Pokud je ochranný modul zasunut otočený o 180 stupňů, signální obvod se přeruší. Inteligentní diagnostika se stavovým indikátorem a funkcí výstrahy navíc zajišťuje vysokou úroveň transparentnosti a jednoduchosti používání. A jak požadoval zákazník, řešení zahrnuje také nepřetržitou místní podporu v Thajsku.


Technické vlastnosti

  • Extrémně kompaktní konstrukce pouzdra (šířka 6,2 mm)
  • Jiskrová bezpečnost s certifikací IECEx a SIL
  • Sledování opotřebení se systémem včasné výstrahy
  • Integrace diagnostických dat do řídicí úrovně prostřednictvím systému Power Rail bez další kabeláže
  • Světelný ukazatel pro okamžité zobrazení
  • Funkce odpojení smyčky

Výhody

Modul pro přepěťovou ochranu M-LB-5000 nabízí intuitivní a dobře viditelný světelný ukazatel, který je možné integrovat do řídicí úrovně jako stavovou zprávu. To umožňuje pracovníkům údržby stav zařízení přepěťové ochrany kdykoli zkontrolovat bez použití zkušebních přístrojů a bez vstupu do prostoru zařízení.

Systém přepěťové ochrany se skládá ze základního a oddělitelného modulu ochrany, které lze snadno vyměnit za provozu. Pokud je modul po vytažení zasunut otočený o 180 stupňů, integrovaná izolační funkce přeruší signální obvod. Tato „funkce odpojení smyčky“ umožňuje zjednodušené uvedení do provozu a odstraňování závad. Moduly M-LB-5000 mohou nahradit svorkovnice na úrovni křížového propojení bez potřeby dalšího prostoru díky malé instalační šířce 6,2 mm. Moduly mají pro uživatele jednoduchou mechaniku a velmi snadno se instalují bez potřeby další kabeláže.


Stručný přehled

  • Údery blesku mohou poškodit drahé stroje a výrobní zařízení a dokonce vést k selhání celých automatizačních systémů
  • Spolehlivá přepěťová ochrana je naprosto zásadní
  • Inteligentní přepěťová ochrana M-LB-5000 umožňuje výměnu modulů bez nástrojů za provozu
  • Diagnostika, která generuje stavové zprávy na úrovni řízení, zajišťuje bezpečnost a flexibilitu

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.