Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Honeywell Experion PKS z integracją ADM — pobierz!


Ten plik do pobrania zawiera kompletny pakiet integracyjny: Program Advanced Diagnostic Manager i narzędzia integracyjne dla Experion® PKS. Obsługa warstwy fizycznej magistrali fieldbus jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek.

Experion® jest systemem Process Knowledge System (PKS) firmy Honeywell przeznaczonym do unifikacji wszystkich rozwiązań automatyki w jednej ujednoliconej architekturze. W połączeniu z zaawansowaną diagnostyką FieldConnex system Experion staje się w pełni funkcjonalną platformą do zarządzania warstwą fizyczną infrastruktury FOUNDATION fieldbus H1.

Ta dodatkowa funkcjonalność, w tym narzędzia konfiguracyjne, nosi nazwę Honeywell Experion Advanced Physical Layer Diagnostics (APLD). Oferuje ona wiele korzyści, od przyspieszenia wdrażania segmentów do wczesnego wykrywania awarii w celu wsparcia strategii aktywnego utrzymania ruchu .


System FieldConnex umożliwia wykorzystanie technologii

Experion APLD firmy Honeywell opiera się na interakcji wielu podzespołów FieldConnex:

Zaawansowane moduły diagnostyczne FieldConnex (ADM) można podłączyć do urządzenia FieldConnex Power Hub. Monitorują one warstwę fizyczną magistrali FieldConnex i komunikują się za pośrednictwem bramki diagnostycznej FieldConnex z serwerem diagnostycznym FieldConnex (FDS)

FDS jest aplikacją serwerową, która umożliwia systemowi Honeywell Experion dostęp do danych z modułów ADM. Takie informacje są wyświetlane i zarządzane za pomocą menedżera diagnostycznego FieldConnex, który jest integralną częścią systemu Experion.


Bezproblemowa, zautomatyzowana konfiguracja


Aby zapewnić bezproblemową integrację sygnałów ADM z Experion APLD, specjalne narzędzie programowe odczytuje dane inżynierskie Experion i automatycznie generuje konfigurację ADM i FDS. Z kolei znaczniki ostrzeżeń i alarmów ADM są zapisywane z powrotem w bazie danych konfiguracji Experion. W rezultacie warstwa fizyczna magistrali fieldbus pojawia się jako zasób łatwy do zarządzania w środowisku Experion.

Podzespół FieldConnex Diagnostic ActiveX służy jako interfejs między systemem ADM firmy Pepperl+Fuchs a środowiskiem Experion. Umożliwia to monitorowanie, przeglądanie i analizowanie danych ADM w celu zapewnienia dokładnego wglądu w fizyczną warstwę magistrali fieldbus bezpośrednio w środowisku Experion.


Przyspieszone wdrożenie do eksploatacji segmentów


Podczas wdrażania do eksploatacji segmentu magistrali fieldbus kreator wdrażania automatycznie testuje warstwę fizyczną, mierząc kluczowe wartości dla wszystkich urządzeń. Automatyczne odczytywanie znaczników umożliwia odczytywanie i dokumentowanie znaczników i identyfikatorów urządzeń przez Experion APLD. W ten sposób komunikacja i weryfikacja segmentów wymaga tylko kilku kliknięć myszą. Czasochłonne, powtarzające się zadania są eliminowane, a czas potrzebny na uruchomienie segmentu jest zredukowany nawet o 80%.


System ekspercki do szybkiego rozwiązywania problemów


Dzięki zaawansowanemu menedżerowi diagnostycznemu FieldConnex Experion APLD obejmuje obecnie kompleksowy system ekspercki. Diagnozowanie fizycznej warstwy magistrali fieldbus odbywa się w sposób ciągły poprzez porównywanie rzeczywistych wartości z wartościami ustawionymi podczas rozruchu. Po wykryciu potencjalnie krytycznej sytuacji system nie tylko wyświetla ostrzeżenie. Dostarcza również informacji związanych z incydentami w oparciu o doświadczenia zdobyte w przeszłości.

Dzięki połączeniu zmierzonych wartości, danych konfiguracyjnych i informacji opartych na doświadczeniu technik polowy wie, co należy zrobić jeszcze przed przybyciem na miejsce. Czas potrzebny na rozwiązywanie problemów został zredukowany do absolutnego minimum. W znacznym stopniu pozwala to uniknąć wyłączeń instalacji.


Pakiet ADM Integration Package – Honeywell zawiera całe wymagane oprogramowanie

  • Serwer diagnostyczny FieldConnex
  • Menedżer diagnostyki jako dystrybucja Active X.
  • Wyświetlacz szczegółowy i dodatkowe narzędzia programowe 
  • ADM Project Builder — Honeywell.

Konstruktor projektów automatycznie konfiguruje oprogramowanie dla programu FieldConnex Advanced Diagnostic Manager. Po zakończeniu konfiguracji DCS konstruktor projektów odczytuje wszystkie oznaczenia konfiguracji i segmentów oraz zapisuje informacje konfiguracyjne dla zaawansowanej diagnostyki. Wystarczy kilka kliknięć myszą, aby zakończyć konfigurację.