Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Konfigurowanie zaawansowanej diagnostyki

Uproszczona integracja z systemem DCS

Zaawansowana diagnostyka umożliwia wybór wyższego poziomu integracji systemu poprzez:

 • Węzeł FF-H1
 • Ethernet z interfejsem OPC
 • Styk beznapięciowy

Integracja węzła FF-H1

Ta funkcja umożliwia zintegrowanie maksymalnie 16 zaawansowanych modułów diagnostycznych jako jednego węzła magistrali FOUNDATION fieldbus H1. Dostęp do wszystkich danych i funkcji menedżera diagnostyki można uzyskać za pośrednictwem węzła FF-H1, takiego jak:

 • Commissioning ​Wizard
 • Wyświetlacze diagnostyczne
 • System ekspercki do diagnostyki i rozwiązywania problemów
 • Menedżer historii z funkcją eksportowania arkusza kalkulacyjnego
 • Menedżer raportów
 • Oscyloskop

Aktualizacja definicji protokołu FOUNDATION fieldbus H1 oraz standardu EDDL umożliwiła dodatnie tej funkcji do zaawansowanej diagnostyki.


Interfejs Ethernet

Zaawansowana diagnostyka za pomocą interfejsu Ethernet
Zaawansowana diagnostyka za pomocą interfejsu Ethernet

Nasza oryginalna koncepcja płynnej i wygodnej integracji danych jest realizowana za pośrednictwem interfejsów Ethernet i OPC. Ścisła integracja z modułem zarządzania aktywami zakładu (PAM) jest dostępna w większości systemów DCS. Umożliwia to wyświetlenie każdego segmentu jako części infrastruktury zakładu, a nie instrumentu monitorowania i jego kanału.

Informacje są wyświetlane „dla segmentu” i urządzenia. Segmenty magistrali fieldbus i instalacja są oznakowane i łatwo identyfikowane za pomocą znaczników jako możliwe do zarządzania zasoby.  Kreatory konfiguracji odczytują dane konfiguracyjne DCS i PAM oraz dodają informacje o segmencie i urządzeniu do odpowiedniego widoku infrastruktury PAM. Segment magistrali fieldbus staje się zasobem, którym można zarządzać.

Konfiguracja jest prosta i automatyczna, co ogranicza konieczność wykonywania prac inżynierskich. Zaawansowana bramka diagnostyczna FieldConnex® zbiera informacje z ADM i konwertuje je na sieć Ethernet. Menedżer diagnostyki automatycznie identyfikuje wszystkie moduły ADM i konfiguruje się. Pomagają w tym narzędzia poprzez:

 • Odczyt danych i znaczników z systemu DCS
 • Konfigurację modułów ADM na podstawie danych systemu DCS
 • Zapisywanie informacji związanych z segmentem w systemie DCS
 • Integrację interfejsu wizualnego ze środowiskiem DCS

Czynności są obsługiwane przez kreatory prowadzące proces z instrukcjami krok po kroku.


Możliwość wyboru DTM lub EDDL

Zaawansowana diagnostyka FieldConnex® obsługuje obie technologie. Udoskonalenia technologii EDDL umożliwiły wdrożenie zaawansowanej architektury ADM za pośrednictwem EDDL. Dzięki temu możemy zaoferować integrację z praktycznie każdym systemem DCS. Przedstawiciel firmy Pepperl+Fuchs może określić, która metoda jest najlepsza do danego zastosowania.


Podstawy — styk beznapięciowy

Minimalna informacja, jaką dostarcza moduł ADM, to styk beznapięciowy. Moduł ADM obsługuje styk znajdujący się w urządzeniu FieldConnex Power Hub. Ten sposób należy wybrać w połączeniu z zaawansowanym modułem diagnostycznym z wyjściem przekaźnikowym (HD2-DM-A.RO).


Warstwa fizyczna integracji systemu zaawansowanej diagnostyki


Brama zbiera informacje z sumarycznych kontaktów alarmowych i magistrali diagnostycznej zawierającej maks. 62 moduły ADM