Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Typy i kryteria wyboru

Główne kryteria decyzyjne

Ponieważ dostępność zakładu i strategie utrzymania ruchu są głównymi czynnikami napędowymi każdego etapu pracy, należy rozważyć oddanie do eksploatacji, monitorowanie i rozwiązywanie problemów. Ważne jest, aby wybrać właściwy moduł ADM i używaną technologię — od wersji stacjonarnych po mobilne. Dodatkowe kryteria to:

  • Ilość informacji, które powinny być dostępne w sterowni
  • Modernizacja istniejących instalacji
  • Technika wymagana do skonfigurowania diagnostyki warstwy fizycznej

Ponadto technologia FieldConnex fieldbus oferuje rozwiązania dla specjalistów w dziedzinie mobilnych magistral fieldbus. Innowatorzy firmy Pepperl+Fuchs, którzy po raz pierwszy wprowadzili diagnostykę warstwy fizycznej, będą nadal wprowadzali rozwiązania ułatwiające pracę z magistralą fieldbus.


W poniższej tabeli przedstawiono przegląd różnych produktów i ich zastosowań zgodnie z procedurami wdrożenia do eksploatacji (C), monitorowania (M) i rozwiązywania problemów (T).

Kod zamówieniowyAplikacja i funkcjeCMT
HD2-DM-AModuł wtykowy do urządzenia FieldConnex Power Hub z obsługą czterech segmentów i zdalnego dostępu      +      +      +
HD2-DM-A.ROModuł wtykowy do urządzenia FieldConnex Power Hub z obsługą czterech segmentów i funkcji plug-and-play            +      
DM-AM-KITModuł mobilny do sprawdzania pojedynczych segmentów i rozwiązywania problemów      +            +
KT-MB-DMAAutonomiczny moduł i płyta bazowa do dowolnego systemu magistrali fieldbus, maksymalnie cztery segmenty      +      +      +
DTM-FC.AD*Diagnostic Manager – Professional Edition do zaawansowanego modułu diagnostycznego FieldConnex (HD2-DM-A lub DM-AM-KIT)
– kreator wdrażania, w tym automatyczna dokumentacja
– szczegółowe pomiary i monitorowanie poszczególnych urządzeń i segmentów
– zintegrowany oscyloskop do szczegółowego podglądu i rozwiązywania problemów
– zdalne diagnozowanie