Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Działania wspierane przez ADM

Zaawansowany moduł diagnostyczny wspiera specjalistów z dziedziny magistrali fieldbus we wszystkich aspektach, które były wcześniej uciążliwe, czasochłonne i wymagały specjalistycznej wiedzy. Obszary te zostały zastąpione szybkimi i zautomatyzowanymi procedurami pracy dzięki wsparciu oprogramowania.


Uproszczone uruchamianie

W przypadku automatycznego odczytywania znaczników ADM użytkownicy nie muszą wprowadzać danych dwukrotnie.
W przypadku automatycznego odczytywania znaczników ADM użytkownicy nie muszą wprowadzać danych dwukrotnie.

Kreator Commissioning ​Wizard analizuje segment po zakończeniu prac związanych z instalacją lub utrzymaniem ruchu. Raporty z systemu eksperckiego wskazują problemy z instalacją, które można rozwiązać natychmiast. Następnie system ekspercki ocenia segment i dostarcza raportpodstawowy oraz kompleksową dokumentację systemu. Zaleca się również limity, które są zapisywane w module ADM. Weryfikacja kabli i węzłów wymaga tylko kilku kliknięć myszką, co skraca czas kontroli systemu o ponad 80%.


Monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwia wykonywanie celowych działań

Monitorowanie segmentów z kolorowymi wskaźnikami ułatwiającymi identyfikację zapewnia przejrzystość warstwy fizycznej magistrali fieldbus.
Monitorowanie segmentów z kolorowymi wskaźnikami ułatwiającymi identyfikację zapewnia przejrzystość warstwy fizycznej magistrali fieldbus.

System ekspercki w sposób ciągły porównuje wartość podstawową z wartościami rzeczywistymi. Moduł ADM komunikuje alarmy zbiorcze. System ekspercki wskazuje użytkownikowi możliwe przyczyny i środki zaradcze za pomocą jasnych informacji umożliwiających podejmowanie działań. Moduł ADM rejestruje migawki warstwy fizycznej przez okres do dwóch lat. Funkcje analizy i dane eksportowane do systemu utrzymania ruchu umożliwiają aktywne strategie utrzymania ruchu w celu zwiększenia ogólnej dostępności systemu przy obniżonych kosztach.


Rozwiązywanie problemów: szczegółowe, dokładne i szybkie

System ekspercki interpretuje dane i tłumaczy je na zwykły tekst.
System ekspercki interpretuje dane i tłumaczy je na zwykły tekst.

Menedżer diagnostyki zapewnia dostęp online do zaawansowanego modułu diagnostycznego. Umożliwia to monitorowanie na żywo warstwy fizycznejmagistrali fieldbus bezpośrednio ze sterowni lub zdalnie, przez specjalistę w terenie. Moduł ADM mierzy i wyświetla parametry sieci, np.

  • przesłuch/szum
  • zakłócenia sygnału
  • rezonans

Wbudowany oscyloskop umożliwia użytkownikom śledzenie problemów z przerywaną komunikacją.
Wbudowany oscyloskop umożliwia użytkownikom śledzenie problemów z przerywaną komunikacją.

Ponadto zawiera wydajny oscyloskop magistrali fieldbus, który można uruchomić nawet dziesięć razy za pomocą wyzwalaczy specyficznych dla magistrali fieldbus, co umożliwia śledzenie skomplikowanych lub chwilowych usterek, które w innym przypadku trudno byłoby znaleźć.

Moduł ADMznacznie poprawia korekcję usterek i stanowi podstawę do szybkiej diagnostyki i naprawy.