Wsparcie Czujników Przemysłowych
Serviceline Explosion Protection

Diagnostyka zaawansowana

Przejmij kontrolę nad swoją siecią

Moduły zaawansowanej diagnostyki (ADM - Advanced Diagnostic Module) pozwalają zarządzać warstwą fizyczną sieci FOUNDATION fieldbus H1 i PROFIBUS PA. ADM automatyzuje uruchamianie sieci, dokumentuje jej stan, cały czas nadzoruje segmenty i wykrywa usterki w czasie rzeczywistym.

Zaawansowany system ekspercki mierzy parametry elektryczne i interpretuje zachowanie każdego z segmentów. Służba utrzymania ruchu otrzymuje z wyprzedzeniem odpowiednie ostrzeżenia. Informacje są wyświetlane w prosty i przejrzysty sposób w kilku formatach:.

  • Asystent uruchomienia (Comissioning wizard)
  • Diagnostyka
  • Stan segmentu (informacje wyświetlane kolorami NAMUR zgodnymi z NE 107)
  • Export danych w celu analizy długookresowych trendów

Zaawansowana diagnostyka znakomicie ułatwia zarządzanie siecią procesową. Wszystkie potrzebne informacje są dostępne w sterowni, bez konieczności - zawsze obarczonego pewnym ryzykiem - wychodzenia na instalację.


The Installation Quality at Your Fingertips – The FDH-1

Fieldbus diagnostic handheld FDH-1
Fieldbus diagnostic handheld FDH-1

The fieldbus diagnostic handheld (FDH-1) is the only portable solution with embedded expert system. For novice and experienced users alike the FDH-1 offers functions to check and monitor the quality of the fieldbus physical layer. Our users can check:

  • the quality of an installation with just one push of a button,
  • existing cable for their usability with fieldbus,
  • messages from the expert system giving concise advice about quality and possible remedy of faults in the Installation.

Niezawodność pod kontrolą: diagnostyka wykrywa i izoluje typowe usterki

Głównym wymaganiem stawianym instalacjom procesowym jest jak najwyższa niezawodność. Wymóg ten wzrósł jeszcze po wprowadzeniu urządzeń i układów bezpieczeństwa. Prowadzone od 2001 roku badania sieci procesowych pozwoliły naszym naukowcom i inżynierom skonstruować komponenty i akcesoria wykrywające i separujące różnego rodzaju usterki. Elementy z wbudowaną diagnostyką wykrywają, alarmują i o ile to możliwe izolują źródło usterki.


Więcej informacji dla obsługi

Kontrolowanie sytuacji w szafach z aparaturą wymaga posiadania w systemie dodatkowych wejść i wyjść. Teraz odpowiednie informacje są dostępne za pośrednictwem gateway’a, przekazującego dane z modułów zaawansowanej diagnostyki do systemu DCS. Temperatura, wilgotność, obroty wentylatora, sygnał o nieupoważnionym otwarciu szafy i inne informacje – docierają do sterowni w postaci alarmów.

Czujniki monitorują i sygnalizują przedostanie się wody do skrzynek łączeniowych i obudów przyrządów polowych. Ochronniki przepięciowe wysyłają informację o konieczności ich wymiany. Niepotrzebne są już kontrole i testy na instalacji.


Kontrola przez dowolny system DCS

Dzięki możliwości przekazywania informacji diagnostycznych poprzez Ethernet, Foundation Fieldbus H1 lub Profibus DP, użytkownik może je odczytywać w praktycznie każdym systemie DCS. Magistrala polowa stała się łatwym w zarządzaniu, bezpiecznym i niezawodnym elementem systemu automatyki procesowej.

Od decyzji poprzez planowanie, montaż i rozruch aż do eksploatacji i konserwacji: Odkryj, jak najlepiej wykorzystać naszą infrastrukturę fieldbus …

Fieldbus Diagnostic Handheld FDH-1

Get the best performance infrastructure with the new Fieldbus Diagnostic Handheld FDH-1