Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Ethernet-APL

Ethernet-APL — Zastosowania Przemysłu 4.0 do automatyzacji procesów

Przemysł 4.0 i Przemysłowy Internet przedmiotów — to, co od dawna jest częścią codziennego życia w automatyce przemysłowej, nie było jeszcze możliwe w automatyce przetwórczej ze względu na brak standardu szybkiej transmisji dużych ilości danych i kompleksowej, bezproblemowej komunikacji z poziomu polowego do systemów informacyjnych wyższego poziomu. Luka w sieci Ethernet, która jest odpowiednia dla przemysłu przetwórczego została uzupełniona za pomocą sieci Ethernet-APL: unikalnego do tej pory tej pory w branży przetwórczej projektu znanych producentów i stowarzyszeń, mającego na celu standaryzację warstwy fizycznej systemu komunikacyjnego. 

Po raz pierwszy Ethernet-APL otwiera sieć Ethernet jako podstawową technologię komunikacyjną dla zakładów przetwórczych i wdraża podzespoły oparte na sieci Ethernet nawet w strefach zagrożonych wybuchem do Zone 0/Class 1, Div. 1. Umożliwia to dostęp bez barier na wszystkich poziomach hierarchii. Kolejną nową funkcją jest udostępnienie komunikacji i zasilania za pośrednictwem tego samego 2-przewodowego kabla Ethernet.

Dodatkowo, Ethernet-APL wykorzystuje wszystkie zalety znane z wielu dekad użytkowania sygnałów elektrycznych w zakładach przetwórczych:

  • Prosta instalacja lub dobrze znana instalacja 2-przewodowa
  • Prosta technologia połączeń
  • Niezależność od polaryzacji
  • Elastyczne planowanie topologii
  • Obsługa technologii magistrali i odgałęzień

Elementy systemu FieldConnex spełniają wszystkie wymagania dotyczące infrastruktury w przemyśle przetwórczym i łączą je z wysoce bezpiecznym monitorowaniem instalacji obsługującym technologię IIoT.Switch obiektowy Ethernet-APL do montażu na szynie DIN, innowacyjne najnowsze rozwiązanie FieldConnex®, to pierwszy produkt umożliwiający bezpośredni, szybki i niewymagający stosowania barier dostęp do urządzeń obiektowych w instalacjach procesowych za pośrednictwem technologii Ethernet-APL. Dowiedz się więcej…

Ethernet-APL umożliwia ciągłą komunikację na wszystkich poziomach hierarchii. Dowiedz się więcej na temat tej pionierskiej technologii…