Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Postępowanie w przypadku zmiany produktu i zaprzestania produkcji (PCN)

Większość produktów firmy Pepperl+Fuchs ma specjalne aprobaty, które zalecają stosowanie podzespołów o określonej specyfikacji. Te specyfikacje podzespołów są wiążące i prowadzą do zakończenia zatwierdzenia firmy Pepperl+Fuchs w przypadku zmian części. Dlatego dostawca jest zobowiązany do poinformowania o tym firmy Pepperl+Fuchs w możliwie najkrótszym czasie, jednak co najmniej sześć miesięcy przed planowaną zmianą.

Pismo o zaprzestaniu produkcji musi zawierać następujące informacje:

  • Data ostatnich zamówień
  • Data ostatniej dostawy
  • Możliwe zamienniki z kartami katalogowymi

Informacje te należy dostarczyć na poniższy adres:

puf-pcn-info@de.pepperl-fuchs.com