Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Klawiatury przemysłowe do miejsc zagrożonych wybuchem są dostępne w wersji do montażu panelowego lub w wersji autonomicznej do użytku w środowisku klasy I, Div. 2 i strefie 1. Te klawiatury klasy IP66 są dostępne bez myszy, z panelem dotykowym, joystickiem lub zmywalnym trackballem optycznym.

Wszystkie klawiatury przemysłowe są odporne na działanie alkoholi, rozcieńczonych kwasów i substancji alkalicznych, estrów, węglowodorów i domowych środków do czyszczenia. Wyposażone w uszczelkę zapewniającą klasę ochrony IP66 wersje do montażu panelowego można szybko zamontować od tylnej strony wycięcia w panelu.


Oferta