Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Urządzenia Optionbox OB11 i OB31 mogą być używane, jeśli odległość pomiędzy stacją operatorską a strefą bezpieczną jest zbyt duża, aby możliwe było bezpieczne zainstalowanie linii zasilania 24 V DC. Urządzenia te zapewniają zasilanie 24 V DC w strefie zagrożonej wybuchem, a zasilane są napięciem sieciowym i mogą być używane ze stacjami operatorskimi VisuNet. Oba urządzenia optionbox są zatwierdzone do użytku w strefie 1+21 (ATEX i IECEx) i wyposażone w obudowę ze stali nierdzewnej umożliwiającą ich używanie w trudnych warunkach. Możliwy jest montaż w podłogach lub montaż ścienny przy użyciu odpowiedniego wspornika.

Urządzenie optionbox OB31 umożliwia przesyłanie danych na duże odległości pomiędzy komputerem pełniącym rolę hosta a przemysłową stacją operatorską. Przy użyciu światłowodu możliwa jest realizacja połączeń o długości do 2 km. Przy użyciu kabli miedzianych można wykonywać połączenia o długości do 1 km.