Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Technologie RFID monitoruje připojení hadic

Bezpečný přenos procesních součástí a kapalin

Použití
V chemických, farmaceutických a aseptických zařízeních je nutné přenášet procesní součásti a kapaliny zásobníků do zpracovatelského reaktoru.
Je nanejvýš důležité, aby se tyto tekutiny nerozlily a aby do reaktoru nikdy nebyly vpuštěny nesprávné kapaliny, protože důsledkem by mohlo být nákladné přerušení procesu, kterému je třeba předcházet.


Požadavky
Malé čtečky RFID jsou namontovány ke kovovým hadicovým spojkám. Spolehlivý provoz za drsných podmínek prostředí je zajištěn.


Výhoda pro zákazníka
Zabezpečení procesu a prevence odstávek eliminací vstupu nesprávných procesních součástí a kapalin.Čtečky a štítky RFID sledují připojení hadic

Co bylo realizováno

Chemické závody obvykle používají nepřetržité metody zpracování. Důsledkem přerušení procesu a chyb jsou často významné ztráty výnosů a související dodatečné náklady. Aby byly tyto procesy s téměř 100% spolehlivostí chráněny a aby bylo možné vyloučit jakékoli lidské nebo externí chyby způsobené stroji, jsou hadicové spojky vybaveny technologií RFID. Jakékoli připojení hadice s nesprávným procesním médiem pro daný proces lze bezpečně identifikovat. Přenosové ventily nebudou během takového nesprávného připojení otevřeny a chyba bude jasně zobrazena, což umožní okamžitou reakci pracovníků obsluhy. Pro tyto druhy použití jsou důležité spolehlivé hardwarové součásti RFID a štítky RFID, které lze nainstalovat dovnitř do ochranné kovové příruby. Při použití v potravinářském průmyslu a ve výrobě nápojů jsou hadice a potrubí pravidelně proplachovány pomocí hygienických čisticích roztoků. V tomto případě je důležité také bezpečné oddělení čisticích prostředků od potravin.

Sledování hadicových přípojek pomocí technologie RFID zaručuje, že bude zaveden správný materiál ve správný čas a že bude pro proces použito správné měřicí zařízení.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…