Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Technologie RFID vylepšuje průvodky

Průvodky s připevněnými opakovaně použitelnými štítky RFID pro čtení/zápis lze pro zjednodušení archivace dat automaticky aktualizovat

Použití
Automatizovaná výroba produktů v mnoha variantách.

Cíl
Efektivní výroba produktů v případech, kde existuje velký počet variant a kde je nutno snížit/vyloučit chyby. Štítek RFID se nalepí na průvodku, což umožňuje automatizované a bezpečné čtení potřebných údajů. Zápis údajů na štítek umožňuje dokumentaci výrobních kroků a jejich výsledků.

Požadavky

  • Levné štítky RFID pro čtení/zápis s dostatečnou kapacitou paměti
  • Pevně namontované hlavy pro čtení/zápis spolu s ručními čtečkami RFID s displejem a klávesnicí
  • Přenosná ruční zařízení, která lze naprogramovat, aby pracovala s aplikacemi pro zpracování uživatelských údajů

Výhoda pro zákazníka
Pevné čtečky poskytují v reálném čase informace o stavu aktivních výrobních objednávek, zatímco ruční čtečky umožňují v případě potřeby lidskou interakci. Snížení počtu chyb při vkládání dat díky automatické aktualizaci dat vkládaných na štítky RFID i dat čtených z těchto štítků.Štítek RFID pro čtení/zápis vylepšuje nebo nahrazuje tradiční manuální průvodky

Co bylo realizováno

Dosud průvodky byly použity jen jednou. Informace o objednávce byly vytištěny na průvodku. Během výrobního procesu docházelo obvykle k manuálnímu zaznamenávání relevantních informací (záznamy provozních/zkušebních hodnot, ručně psané inicializace prováděných procesních kroků atd.).

Informace z nové průvodky s aktivovanou technologií RFID lze automaticky číst i zapisovat. Výrobní kontrolní systém může informace podle předem stanoveného vzorce ukládat na štítek RFID a v případě potřeby k nim rychle přistupovat. Uživatelská aplikace fungující na ruční čtečce může k těmto informacím přistupovat nezávisle na tom, kde se produkt momentálně nachází. Aplikace formátuje informace tak, aby byly na obrazovce ruční čtečky zobrazovány v uživatelsky co nejpřívětivějším formátu. Na štítek RFID lze doplňovat údaje o kvalitě i údaje týkající se následných procesních kroků. Na rozdíl od ručně vypisovaných průvodek lze průvodky s technologií RFID používat opakovaně – je možné jednoduše je znovu inicializovat se sadou dat pro nový produkt. Protože jsou data ukládána a obnovována automaticky, nemohou vznikat neplatné nebo protichůdné údaje. Protože do průvodky RFID mají přístup pevně namontované čtečky ve všech procesních stanicích, lze stanovit výrobní kapacitu systému a identifikovat slabá místa. Inteligentní průvodka dále zjednodušuje a zabezpečuje uchovávání záznamů pro položky kritické pro bezpečnost.

Inteligentní průvodka se štítkem RFID zvyšuje efektivitu výroby, umožňuje identifikaci problematických míst a zpětné sledování výrobních kroků za účelem identifikace problémů s kvalitou.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…