Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Průmyslový systém RFID jako „klíč“ pro řízení přístupu ke strojům

S technologií RFID lze zabránit neoprávněnému použití stroje a manipulaci s kritickými parametry

Aplikace
Složité, drahé a potenciálně nebezpečné stroje smí ovládat pouze školený a oprávněný personál. K záznamu provozních parametrů stroje spolu s totožností obsluhy se používá elektronický provozní deník.


Cíl
Kromě bezpečného provozu stroje je důležité také zabránit poškození. Toho lze dosáhnout sledováním provozní doby a nastavení parametrů stroje, kontrolou typu vyráběného dílu a totožnosti obsluhy.


Požadavky
Aby se zajistila bezpečnost procesů, musí být automatické sledování dat nezfalšovatelné a obsluha stroje jednoduchá. Navíc „klíč“ používaný pro přístup ke stroji a umožňující přiřazení údajů nesmí být jednoduché reprodukovat a v případě ztráty musí být možné jej snadno zablokovat. Také je třeba identifikovat obsluhu.


Výhoda pro zákazníky
Tagy RFID, nahrazující klasické přístupové klíče, není drahé vyměnit, je obtížné je okopírovat, a jsou nezfalšovatelné. Úrovně oprávnění obsluhy je možné spravovat pružně, stejný klíč může dokonce umožňovat různé úrovně ovládání u různých strojů podle konkrétní osoby obsluhy. Navíc je možné vynutit časová omezení.Oprávnění k použití stroje je řízeno prostřednictvím systému RFID

Co bylo realizováno

Pro tuto aplikaci se obzvlášť hodí tagy RFID v podobě přívěsků ke klíčům. Při spárování se správnou čtecí hlavou je možné tyto barevně kódované přívěsky na klíče použít pro různé úrovně oprávnění přístupu. Různé úkony je možné dál odstupňovat a rozlišovat mezi členy obsluhy, personálem údržby a správci systému.

Využití stroje a typ úkonů je možné vyhodnotit. Oprávnění k použití lze podle potřeby měnit.