Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Průmyslový systém RFID zlepšuje přípravu objednávek

Tagy RFID zasazené do palet s objednávkami snižují počet chyb v dodávkách

Využití
Běžné objednávky je třeba správně připravit a nesmí chybět žádné položky. Doba přípravy každé objednávky musí být co nejkratší. Jakmile jsou všechny její části připraveny, přepravní krabice musí odpovídat typu, hmotnosti a objemu položek.


Cíl
Cílem je zlepšit logistické postupy skladů. Každá objednávka se musí automaticky sledovat během celého procesu přípravy a je nutné eliminovat chyby. Dodávky je třeba optimalizovat spojováním více objednávek od téhož zákazníka, i když je nová objednávka odeslána na poslední chvíli.


Požadavky
Nutností je téměř 100% spolehlivost čtení. Tag RFID je nutné integrovat do palety. Čtení dat dodávky z tagů na konci procesu se používá ke generování dokumentů pro zákazníka a přepravních štítků.


Výhoda pro zákazníky
Zákazníci využívají efektivní přípravy objednávek. Výsledkem spolehlivé identifikace produktů je téměř nulová chybovost dodávek. Výběr toho nejlepšího balicího materiálu snižuje náklady na dodávky eliminací odpadů.Systém RFID umožňuje skladům optimalizovat výrobní kapacitu a snížit náklady na dodávky

Co se realizuje

Dnešní zákazníci jsou zvyklí na objednávání online a příjem požadovaného zboží během několika dní, i když si objednali mnoho jednotlivých položek. To je možné jen díky dobře navrženým automatizovaným logistickým postupům.

Ve skladech s uzavřenou smyčkou se systémové palety identifikují pomocí průmyslového systému RFID, který sleduje každou položku v paletě. Data lze navíc uložit redundantně na samotný tag, a tím umožnit decentralizované rozhodování. Při zpracování objednávky se určí nejvhodnější přepravní krabice a balicí materiál na základě hmotnosti, objemu a typu položek. To zaručuje, že jsou při dokončení objednávky k dispozici ty správné materiály. Generování přepravních štítků, seznamu objednávky a faktury je plně automatizováno. Průmyslové RFID tagy jsou podstatně robustnější než štítky s čárovými kódy, proto systém umožňuje vyšší provozuschopnost a dostupnost. Štítky s čárovými kódy se budou používat pouze u konečných přepravních krabic.

Příprava objednávky je často ruční proces. Řešení průmyslového systému RFID podporují zaměstnance a brání nákladným chybám v dodávkách.


Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…