Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Systém RFID spravuje řízení přístupu

Pomocí jedinečného kódu pouze pro čtení je řízení přístupu RFID bezpečné a jednoduché

Odolná, ale přesto kompaktní čtecí hlava RFID s dostatečným čtecím dosahem zjednodušuje instalaci systému řízení přístupu
Odolná, ale přesto kompaktní čtecí hlava RFID s dostatečným čtecím dosahem zjednodušuje instalaci systému řízení přístupu

Použití
Ve výrobních závodech, v zabezpečených laboratořích, u vstupů do firemních objektů a ve veřejných budovách je nutné kontrolovat přístupová oprávnění. Toho se dosahuje pomocí technologie RFID.

Požadavky
K dispozici musí být vhodné tagy RFID v patřičném provedení pouzder s nezbytnými čtečkami RFID. Celý systém řízení přístupu je nutné spravovat z počítačového centrálního řídicího systému a v závislosti na celkové velikosti přístupového systému by mělo být také možné centralizované či decentralizované řízení. Řídicí software vyvíjí a implementují integrátoři systémů.

Výhoda pro zákazníky
Systémy RFID
nabízejí spolehlivé a bezúdržbové řešení pro řízení přístupových oprávnění. Autorizovaní zaměstnanci získají přístup do oblasti průchodem tagu RFID přes čtečku. V případě potřeby je možné přidělit a upravovat přístupová oprávnění pro konkrétní lokace a je možné blokovat ztracené tagy.Karta a čtečka RFID spravují přístupová oprávnění

Co se realizuje

V mnoha případech se pro řízený přístup do oblasti používají magnetické přikládací karty velikosti kreditní karty. Tento tvar se považuje za výhodný, protože je na karty možné snadno tisknout informace o společnosti či marketingové slogany. K dispozici jsou také vestavěné tagy RFID, přinášející nesporné výhody v tom, že jsou bezkontaktní a nesmazatelné. Na kartu RFID je možné vytisknout obrázek jejího skutečného majitele a používat ji k identifikaci. Řídit je možné i přístupová oprávnění do výtahů a s příslušnou instalací i vstupní povolení do nebezpečných prostor, jako je např. sklad paliv.

Vstup do oblasti je řízený a zaznamenávaný. Automaticky se zaznamenává, kdo do dané oblasti kdy vstoupil a jak dlouho tam byl. Tyto informace mohou mít zásadní význam v mimořádných situacích.


Přehled výhod

  • Odolné řešení
  • Flexibilní přístupová oprávnění
  • Zabezpečená a snadná kontrola oblastí s omezeným přístupem

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…