Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Bezpečnost v čističkách odpadních vod

Bezpečnost v čističkách odpadních vod

Bezpečnost v čističkách zpracování odpadních vod
Bezpečnost v čističkách zpracování odpadních vod

Kromě specifických procesních oblastí v rámci čističky odpadních vod, kde se používá široká škála jiskrově bezpečných řešení, musí být filtrační technika a celá čistička odpadních vod jako taková neustále sledována za účelem ochrany proti korozi, prachu, špíně a výbuchům, tedy kromě běžné ochrany proti zásahům bleskem a ochrany proti úniku plynů. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí širokou škálu ochranných metod, které zajistí bezpečnost a vysokou efektivitu provozu čističek odpadních vod.
Koroze
Prevence, monitoring a opravy jsou hlavní součásti vysokých nákladů na boj s korozí na vodohospodářské technice.  A to nemluvíme o odstávkách. Tyto náklady lze lépe řídit, když se na korozi podíváme jako na procesní proměnnou, ne pouze jako na historickou hodnotu nebo jako součást komplexních vědeckých metod. Souvislé sledování koroze v reálném čase pomocí jednotky CorrTran® MV umožňuje okamžité změny v procesech zpracování odpadních vod hned, jakmile se koroze zjistí, čímž se náklady na její odstranění dramaticky snižují a provoz filtrace vody se stává daleko úspornějším.


Ochrana před blesky a přepětím
Čističky odpadních vod jsou vystaveny rizikům atmosférických výbojů a zásahům bleskem. Kromě toho se blesky, statická elektřina a jiné výboje mohou velice rychle šířit díky velkému množství sítí a několika bodům uzemnění, které v čističkách odpadních vod vždy jsou.

Zejména pak mluvíme o dvou úkazech, které jsou běžné v segmentu průmyslového zpracování splaškové vody, u velkých elektrických přístrojů a u svařovacího zařízení: zásah bleskem a přepětí.

Systém ochrany proti zásahu bleskem sestává z externí a interní protibleskové ochrany. Externí ochrana minimalizuje možnost zásahu bleskem; koncept zóny chráněné před blesky pak optimalizuje dostupnost instalace až na maximální úroveň. 

Část proudu ve výboji blesku proudí přímo do země prostřednictvím uzemňovacích obvodů.  Ale zbytek výboje proudí po napájecích kabelech v rámci čističky odpadních vod a může poškodit vybavení. Tyto externí napájecí kabely musejí být vybaveny příslušnými přepěťovými ochranami proti bleskům (neboli prvky SPD). Přepěťové ochrany spolehlivě ochrání připojené přístroje v rámci čističky odpadních vod proti přílišnému příkonu napětí.

Přístroje v určitých oblastech čističky odpadních vod jsou náchylné k zásahům bleskem nebo k přepětí. Za účelem jejich ochrany se v čističkách odpadních vod instalují prvky rozšířené kontroly pomocí systémů DCS nebo PLC. Poškození techniky v čističce odpadních vod může způsobit vypouštění znečistěné vody do okolního prostředí a do spodních vod, řek nebo jezer. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí aplikace převodníků signálu, které poskytují izolaci a znemožňují vznik zemnicích smyček, čímž chrání celou instalaci v čističkách vod.

Jiskrová bezpečnost
Jiskrová bezpečnost je důležitá v prostředích, kde se objevují výbušné plyny jako metan (CH4). Naše oddělovače H-Systém a K-Systém společně s naším systémem RPI Remote I/O toto řešení nabízejí. Digestační nádrže jsou místa v čističce odpadních vod, kde začnou kal zpracovávat bakterie, které jej rozloží na metan. Tyto bakterie produkují tolik metanu a kysličníku uhličitého, že by bylo tyto plyny možné sbírat a používat na vytápění samotné digestační nádrže a provozovat elektrické generátory nebo motorová vozidla. 

Profukování
Nezpracované splašky, korozní chemikálie a kaly v čističkách odpadních vod mohou poškodit průmyslové přístroje a vybavení. Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula novou řadu Enviro-Line profukovacích systémů (řada 10E-WGS). Tyto systémy zbavují skříně, panely a jiné vybavení škodlivého, prašného, špinavého nebo jinak nevhodného vzduchu.


amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat