Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Přesné řízení polohy pro robotické uchopovací systémy

Senzory vzdálenosti R201 s technologií Multi Pixel pro regulaci polohy v automobilové výrobě

Použití

Roboty hrají klíčovou roli při výrobě automobilových karoserií. Používají se pro postupy vytváření karoserie krok za krokem z plechových dílů z lisovny, předních, zadních a podlahových sestav, a kompletování dílů jako jsou dveře a boční panely. Součásti se pohybují po hlavní výrobní lince na dopravních plošinách, neboli ližinách, na kterých se dopravují do jednotlivých výrobních stanic. Ve svařovací buňce robot uchopí díly z nosiče tak, aby díly mohly být přivařeny na karoserii během její cesty po výrobní lince.


Cíl

Boční panely se nacházejí na nosičích v montážní buňce. Nepřesnosti při uchopování a umisťování, a také při transportu nosičů, mohou způsobit vychýlení panelů z požadované polohy. Aby robot uchopil obě strany panelu bezpečně, musí nejprve manipulační robot zkontrolovat polohu každého dílu a pokud je nesprávná, upravit ji. Tento krok brání vzniku chyb v procesu uchopování, kdy by mohlo dojít k poškození ližiny a robotu.Když se „ruka“ robotu přibližuje k nosiči, senzory na několika místech změří vzdálenost k bočnímu panelu.

Řešení

Celkem čtyři senzory vzdálenosti řady R201 zajišťují správné uchopení dílu robotem. Když se „ruka“ robotu přibližuje k nosiči, senzory na několika místech změří vzdálenost k bočnímu panelu. Řídicí systém robotu tato data používá pro určení optimální koordinace úchopu.


Výhody

Řady R10x a R20x pro maximální výkon.
Řady R10x a R20x pro maximální výkon.

Při měření vzdálenosti využívá technologie Multi Pixel (MPT) senzoru vzdálenosti R201 výhod geometrické triangulace na integrovaném čipu CMOS. Inteligentní analytické algoritmy zajišťují vysoce přesné a spolehlivé měření dokonce i v případě zrcadlení od bočního panelu nebo optického rušení z okolí.

Řadu R201 doplňuje řada R200 s pouzdrem střední velikosti, vhodná pro delší provozní vzdálenosti. Menší konfigurace řady R100, R101 a R103 nabízejí působivý výkon pro aplikace s omezeným prostorem. Výběr senzoru je tak méně komplikovaný, protože uživatelé mohou využívat výhod identických režimů snímání a jednoho uživatelského rozhraní pro všech pět řad. MPT je k dispozici u každé konfigurace R10x/R20x a umožňuje nerušení měření vzdálenosti a přesnou detekci objektu i v těsné blízkosti.


Stručný přehled

  • Difuzní senzor R201 s technologií Multi Pixel (MPT): přesnost díky geometrické triangulaci
  • Nerušené měření vzdálenosti i v těsné blízkosti
  • Standardizované připojení IO-Link pomocí standardu Smart Sensor Profile jako základ pro systém Sensorik4.0®
  • Všechny režimy fotoelektrického snímání v pěti standardních pouzdrech pro maximální flexibilitu a rozmanitost možností integrace

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Poprvé získávají uživatelé konzistentní nabídku řešení pro fotoelektrické funkční principy a inovativní technologie v každém shodném pouzdru. Objevte nové řady R10x a R20x…