Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ověřování polohy vodicích otvorů při tváření kovů

Indukční bezdotykové senzory zabraňují nesprávnému lisování dílů v důsledku chybného podávání materiálu

Použití

Rovnoměrně rozmístěné, předem vyražené vodicí otvory zajišťují správné podávání a zarovnání kovových pásů v matrici. Pokud vodicí otvor není správně umístěn, indukční bezdotykové senzory ochrání proces tváření zastavením lisu dříve, než pohyb směrem dolů dosáhne kritického bodu.


Cíl

Vodicí otvory musí být přesně vyrovnány, aby bylo zaručeno správné tvarování lisovaných dílů. Rychlá odezva senzoru a vysoká přesnost jsou nezbytnými předpoklady pro předcházení nežádoucím problémům s kvalitou spojeným s nesprávně vylisovanými díly.


The Solution

NBB2-8GM30-E3 inductive proximity sensor
NBB2-8GM30-E3 inductive proximity sensor

Inductive proximity sensors such as the NBB2-8GM30-E3 monitor a metal strip’s progression through a die by detecting pilot holes. Embedded in the die, the sensors ensure that the part is correctly positioned at each step of the forming process. The sensor logic is often “normally-closed” and provides a positive signal to the controller to initiate bends, cuts or punches when the hole is detected. Note—direct hole detection can be tricky as the sensing field is conical. If the fed strip has loose vertical tolerances, the sensor’s detection point will vary slightly. See Fig. 1.Obr. 1

Alternativou k přímé detekci vodicích otvorů je sledování odpružených vodicích kolíků se zářezy umístěných v horní matrici. Podívejte se na obr. 2. 


Obr. 2

Při příliš krátkém nebo dlouhém posuvu plechu narazí vodicí kolík při pohybu dolů na plech a je stlačen směrem nahoru. Při detekci přechodu ze zářezu na kov indukční senzor zastaví lis dříve, než dojde k chybnému lisování. Opět je používán „normálně sepnutý“ spínací výstup – pouze v případě poruchy senzor přeruší proces a zastaví lis. Další výhodou „normálně sepnutého“ spínacího prvku je indikace výpadku napájení senzoru. Pokud dojde k nevědomému přerušení napájení senzoru, nehrozí, že by proces posuvu pokračoval bez sledování. Přerušené nebo uvolněné spoje způsobí automatické vypnutí lisu stejným způsobem, jako když je zjištěn chybný posuv.


Technické vlastnosti

  • Rozšířený rozsah provozních teplot −40 až +85 °C
  • Zvýšená provozní vzdálenost: Zapuštění 2 mm
  • Provozní napětí: 5 až 30 V
  • Typ výstupu: PNP
  • Chráněno proti obrácené polaritě
  • Frekvence spínání: 0 až 6000 Hz

Výhody

Použití indukčního bezdotykového senzoru k ověření polohy vodicích otvorů v aplikacích lisování kovů zabraňuje nesprávnému lisování dílů a omezuje neplánované prostoje. 


Stručný přehled

  • Indukční senzory sledují postup kovového pásu skrz matrici
  • Senzory zajišťují správnou polohu dílu v každém kroku procesu tváření
  • „Normálně sepnutá“ logika senzoru poskytuje řídicí jednotce kladný signál pro spuštění stanoveného procesu 

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Ochrana lisovacích forem, delší doba provozuschopnosti a sledování majetku – objevte naše řešení pro procesy tváření kovů!