Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Visszaélés bejelentése és panasztételi eljárás

A vállalati felelősségvállalás üzleti tevékenységünk központi eleme, és hozzájárul vállalatunk hosszú távú sikeréhez. A Pepperl+Fuchs-nál magától értetődik, hogy minden tevékenységet a szabályzatoknak, a törvényeknek, illetve a belső irányelveknek és a kialakított gyakorlatoknak megfelelően végzünk. Mindezek a szabályok képezik üzleti tevékenységünk keretét. Kiemelten ezek közé tartozik a jogi és etikai követelmények tiszteletben tartása és betartása, valamint a saját magunk által vállalt kötelezettségek.

A Pepperl+Fuchs emberi jogi stratégiára vonatkozó irányelvi nyilatkozatával az igazgatótanács kötelezettséget vállal arra, hogy világszerte betartja a nemzetközileg elismert emberi jogokat és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normáit. Az irányelvi nyilatkozat átlátható módon határozza meg, hogy mi, mint vállalat hogyan közelítünk e felelősségi vállaláshoz. Továbbá az együttműködési alapelveink a magatartási kódexünkben vannak rögzítve.

A vonatkozó jogi követelmények miatt (pl. a német ellátási lánc átvilágításáról szóló törvény vagy a visszaélések bejelentéséről szóló irányelv) a Pepperl+Fuchs köteles csatornákat biztosítani a szabályok esetleges megsértésének bejelentésére. Például az e jogi aktusok szerinti valamennyi emberi jogi és környezeti kérdésről, valamint a megfelelőségi kérdésekről külső és belső érdekelt felek is beszámolhatnak. Ily módon a szabályszegések kiküszöbölhetők, és a jövőbeli szabályszegések hatékonyabban megelőzhetők. Az ilyen szabályszegések bejelentéséhez a Pepperl+Fuchs biztosítja Önnek a digitális visszaélés-bejelentő felület, a Speak Up használatát.

Ne maradj csendben!

Vagy látogasson el a következő oldalra: https://pepperlfuchs.speakup.report/compliance
Vagy látogasson el a következő oldalra: https://pepperlfuchs.speakup.report/compliance

Ha a Speak Up digitális visszaélés-bejelentő felületen keresztül szeretne információt benyújtani, számos lehetőség áll rendelkezésre:

[1] Miután a megadott link vagy QR-kód segítségével egy Ön által választott eszközről elérte a felületet, szöveges formában elküldheti az információkat a böngészőalkalmazásban.

[2] Ha Ön a Speak Up alkalmazást vagy a Speak Up telefonos szolgáltatást használja, hangfelvétel formájában is hagyhat üzenetet. Mindkét esetben a hangfelvétel írott formában jelenik meg a Speak Up rendszerében, és szükség esetén lefordításra kerül annak érdekében, hogy a megadott információkkal ne lehessen az Ön személyét kapcsolatba hozni.

Minden információ-benyújtási mód esetén egyedi „bejelentési számot” kap. A Speak Up éjjel-nappal elérhető a világ számos nyelvén, így bármikor hozzáférhet a saját bejelentéséhez, illetve a bejelentési szám segítségével megtekintheti annak aktuális állapotát. Csak a saját bejelentéseit tekintheti meg.

A Pepperl+Fuchs által kínált bejelentő csatornákon kívül lehetőség van az érintett ország illetékes közigazgatási szervével való kapcsolatfelvételre is. Ezen az oldalon megtalálja a különböző országokban használható forródrótok listáját. 


Az információ feldolgozásának módja

Az Ön által megadott információk felhasználásával egy új ügy jön létre a Speak Up alkalmazásban. Ezt az ügyet a Pepperl+Fuchs belsős, a globális megfelelőségi osztály válogatott személyeiből álló Speak Up csapata kezeli. A Speak Up csapat tagjai kötelesek megfelelni a titoktartási és semlegességi elvárásoknak, és az ügy tényeinek tisztázásakor nem kötelezi őket semmilyen megbízás. Az ügy vállalaton belüli feldolgozhatóságát megelőzően ellenőrizzük a kapott információk hitelességét, majd kategorizáljuk azokat. A vonatkozó tényektől függően az érintett osztályok kiválasztott képviselői részt vesznek az ügy feldolgozásában. Az adott ügytől függően külső kapcsolattartó személyek is bevonhatóak a folyamatba. Hangsúlyozott kötelezettség az információk minden esetben bizalmasan történő kezelése.

A bejelentők védelme

Az információ benyújtását követően Ön azonnali védelemben részesül a megtorlásokkal szemben, hiszen az információk benyújtása miatt esetlegesen hozott megtorló intézkedésektől vagy hátrányoktól nem kell tartania a benyújtónak, amennyiben az adott információkat jóhiszeműen szolgáltatta. A szándékosan hamis bejelentések és a bejelentő személyeket megillető védelem más célokra történő felhasználása, az azzal való visszaélés nem tűrhetőek. A bejelentő és a jelentésekben említett harmadik felek személyazonossága az ügy kivizsgálását követően is bizalmasan kezelt. A Pepperl+Fuchs bizonyos, törvény által szabályozott esetekben köteles vagy jogosult a visszaélést bejelentő személy személyazonosságának felfedésére. A Speak Up alkalmazásban regisztrált ügyek tárolása az alkalmazandó szabályozási követelményeknek megfelelően történik, és időben törlésre kerülnek. Az anonim módon megadott információk semmilyen körülmények között nem kerülnek visszakövetésre a visszaélést bejelentő személy felé.