Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Jogi nyilatkozat

Felülvizsgálat dátuma: 2018. május 4., hétfő

Ennek a weboldalnak (a továbbiakban: "weboldal") tulajdonosa és üzemeltetője a Pepperl+Fuchs Kereskedelmi Kft., 8200 Veszprém, Kistó utca 16-18., a továbbiakban: „vállalat”.

A honlapon közzétett információk, üzleti titkok, technológiák, termékek, eljárások, adatbázisok, szoftverek, szolgáltatások és általánosságban bármely, a honlapon közzétett vagy bemutatott tartalom (a továbbiakban “információ”) felhasználására az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak.

1. A felhasználási feltételek tudomásul vétele
A honlap meglátogatásával, vagy használatával (függetlenül attól, hogy Ön a „felhasználási feltételeket” valóban ismeri-e, vagy sem), Ön beleegyezik, hogy elfogadja az itt szereplő valamennyi feltételt. A honlap használatának joga egyedi, más személyre, vagy entitásra nem átruházható. Amennyiben Önnek fiókot kell nyitna, akkor Ön, mint felhasználó (a továbbiakban: “felhasználó”) felel a fiók használatáért, valamint a belépési adatok bizalmas mivoltáért. Önnek biztosítania kell, hogy a fiók valamennyi felhasználási módja összhangban legyen a Felhasználási Feltételekkel.

2. Szellemi termék
A honlapon közzétett információ, egyebek közt beleértve a szövegeket, szoftvereket, fotókat, videókat, grafikonokat, zenéket vagy hangokat, nemzetközi szerzői, illetve szabadalmi jogvédelem alatt állnak.
Semmilyen engedély, vagy jog nem formálható ezekre a védjegyekre, szabadalmakra, szerzői jogvédelem alatt álló anyagokra, üzleti titkokra, technológiákra, termékekre, eljárásokra és egyéb, a vállalat és/vagy harmadik fél tulajdonában lévő dologra.

Ön nem módosíthat, publikálhat, közvetíthet, nem vehet részt átadásban vagy eladásban, nem hozhat létre származtatott terméket, illetve semmilyen egyéb módon nem élhet vissza a honlapon közzétett információval, sem részben, sem egészben. Csak személyes használatra tölthet le szerzői jogvédelem alatt álló tartalmat. Hacsak ezt a vonatkozó jogszabályok lehetővé nem teszik, a letöltött anyagok másolása, viszonteladása, újbóli közvetítése, közzététele vagy kereskedelmi felhasználása a vállalat, vagy a jogtulajdonos kifejezett engedélye nélkül tilos.
Engedélyezett másolás, viszonteladás, vagy a másolt anyag közzététele esetén a tartalmat nem szabad megváltoztatni, a szerző megjelölését, vagy a védjegyet eltávolítani, illetve a szerzői jogvédelemre történő felhívást fel kell tüntetni.

Nem tölthet fel, nem tehet közzé vagy más módon elérhetővé a honlapon bármilyen, szerzői jogvédelem, vagy más tulajdonjog alatt álló tartalmat a nevezett jogvédett, vagy más tulajdonjog gyakorlójának engedélye nélkül.
Ön felel bármiféle kárért, ami a szerzői jogok, vagy a tulajdonjog megsértéséből fakad, illetve más, a fent leírt közzétételből fakadó károkért. A honlapon történő tartalom vagy anyag közzétételével Ön automatikusan felelősséget vállal, vagy biztosítja, hogy az anyag tulajdonosa kifejezetten jóváhagyja a vállalat számára a szerzői jogdíj, tulajdonjog, elidegeníthetetlen jogok gyakorlását, és engedélyezi azok használatát, sokszorosítását, módosítását, átvételét, közzétételét, fordítását (részben vagy teljes egészében) világszerte és/vagy azok alkalmazását más munkákban, bármilyen formában, médiumon vagy jelenleg ismert, vagy jövőben kifejlesztett technológián keresztül, ami az anyaghoz kapcsolódhat. Ön engedélyezi továbbá, hogy bármely másik felhasználó hozzáférjen, megtekintsen, tároljon, vagy másoljon ilyen anyagokat saját, személyes használat céljából. Ezennel felruházza a vállalatot azon joggal, hogy az szerkesszen, másoljon, közzétegyen, vagy terjesszen bármilyen, a honlapon Ön által közzétett anyagot.
Az említett rendelkezések a vállalat, valamint azok alvállalkozóinak, fiókjainak és tartalomszolgáltatóinak javát szolgálják, és valamennyinek jogában áll a rendelkezések alkalmazása, betartatása közvetlen módon, avagy saját nevében.

3. Felhasználói magatartás
A honlap csakis jogszerű célokra használható. Tartózkodjon olyan tartalmak közzétételétől, vagy közvetítésétől, amely bármi módon megsérti, vagy megszegi mások jogait, amely törvénytelen, fenyegető, sértő, rágalmazó az egyénre vagy közösségre nézve, vulgáris, obszcén, profán, vagy egyéb módon kifogásolható, vagy amely olyan magatartásra buzdít, amely bűntett végrehajtását eredményezi, engedetlenségre buzdít, vagy más törvényt sért, vagy olyasmit, amihez a vállalat nem járult hozzá, és termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó hirdetést, vagy más felhívást tartalmaz.
A Felhasználó nem használhatja a honlapot hirdetés céljából, vagy olyan kereskedelmi célú felhívásra - beleértve, de nem kizárólag - a Felhasználók, konkurens szolgáltatókhoz, vagy más online információs szolgáltatókhoz történő előfizetésre való felszólítását.
Ön beleegyezik, hogy nem használ semmilyen eszközt, szoftvert, vagy egyéb berendezést a honlap megfelelő működésének megzavarása céljából, valamint nem tesz olyasmit, ami indokolatlan, vagy aránytalanul nagy terhelést okoz az infrastruktúránkra nézve. Beleegyezik továbbá, hogy nem használ robotot, „spider”-t, vagy más automata eszközt vagy manuális eljárást honlapjaink, vagy azok tartalmának monitorozására vagy a tartalom másolására, a vállalat képviselőjének kimondott engedélye nélkül (az ilyen beleegyezés adottnak tekintendő sztenderd kereső motor technológiák esetében, amiket a keresőoldalak azon célból alkalmaznak, hogy a felhasználókat a honlapra irányítsák).
Végül, nem mutathat link a honlapra a vállalat előzetes jóváhagyása nélkül.

4. A jótállás és a felelősség korlátozása
Ön egyértelműen elismeri, hogy a honlapot Ön saját kockázatára használja.

MINDEN INFORMÁCIÓ ÚGY KERÜL KÖZZÉTÉTELRE, "AHOGY VAN", BÁRMIFÉLE KIMONDOTT, VAGY CÉLZOTT GARANCIA NÉLKÜL, - BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN – AZ ELADHATÓSÁGOT, ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ ALKALMASSÁGOT, SZABÁLYOSSÁGOT. A CÉG LEGKOMOLYABB ERŐFESZÍTÉSEI ELLENÉRE SEM GARANTÁLJA, HOGY A JELEN HONLAP BÁRMILYEN HIBÁTÓL VAGY VÍRUSTÓL MENTES.

A jelen honlap tartalma kizárólag informatív célokat szolgál, és a vállalat mindent megtesz, hogy azon minden információ pontos legyen. Ugyanakkor a vállalat információi tartalmazhatnak technikai pontatlanságokat és tipográfiai hibákat. A vállalat nem vonható felelősségre az ilyen pontatlanságokért, hibákért vagy kihagyásokért.

A vállalat, annak partnerei, információs szolgáltatói vagy tartalomszolgáltatói, azok tisztviselői, igazgatói vagy képviselői nem vonhatók felelősségre bármiféle hibáért, pontatlanságért, mulasztásért, vagy más elégtelenségért az információk terén, a Felhasználók felé történő közvetítésben történő késedelemért vagy fennakadásért, tekintet nélkül annak okára, időtartamára, az ezekből fakadó követeléseknek, veszteségeknek helye nincs. Ön ezennel elismeri, hogy a jelen pont rendelkezései, a honlapon közzétett valamennyi Információra érvényesek.

Sem a vállalat, sem azok alvállalkozói vagy partnerei, sem azok tisztviselői és igazgatói, sem képviselői nem vonhatók felelősségre bármiféle harmadik fél általi követelés során, legyen az közvetlen, vagy közvetett, speciális, vagy következő kárból fakadó követelés (beleértve, de nem kizárólag, profitbeli veszteség, szolgáltatásbeli fennakadás, információ, vagy programbeli, vagy adatvesztés az Ön adatkezelő rendszerében) ami a honlapon, vagy a kapcsolódó honlapokon fellelhető Információ, tartalom, anyagok, funkciók nem megfelelő használatból ered, még ha a vállalat kimondottan felhívta is a figyelmet az ilyen károk lehetőségére.

A vállalat, annak partnerei, információ szolgáltatói, vagy tartalomszolgáltatói nem felelnek a befektetésbeli döntésekért, amelyek a honlapon fellelhető Információkon alapulnak.

5. Termékek elérhetősége
A vállalat internetes honlapján a Pepperl+Fuchs Csoport világszintű termékpalettájáról található információ, de nem minden termék érhető el valamennyi helyszínen. A Pepperl+Fuchs termékére vagy szolgáltatására vonatkozó hivatkozás a vállalat honlapján nem jelenti felétlenül azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás elérhető lesz az Ön területén.

6. Linkek egyéb, külső honlapokhoz
Ha Ön a honlapot más, nem a Pepperl+Fuchs Csoporthoz tartozó honlapokra mutató linkeken keresztül hagyja el, a vállalat nem vállalja a felelősséget ezen honlapok adatvédelmi irányelveiért és felhasználási feltételeiért, és az ezen honlapok által használt sütikért. Ezen kívül, mivel a vállalat nem tudja befolyásolni ezeket a honlapokat és forrásokat, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vállalat nem vállal felelősséget az ilyen külső oldalak vagy források elérhetőségéért, és nem támogatja, illetve nem felelős semmilyen tartalomért, reklámért, termékekért vagy egyéb anyagokért, amelyek azon oldalakon találhatók, vagy azokról elérhetők.

7. Módosítások
A vállalat jogában áll bármikor megváltoztatni vagy megszüntetni a honlap bármilyen megjelenését, vagy tartalmát, beleértve, de nem kizárólagosan, a tartalmat, a rendelkezésre állás idejét és a hozzáférés vagy használat szempontjából szükséges eszközöket.
A vállalat jogosult arra, hogy bármikor megváltoztassa vagy módosítsa a Felhasználási feltételeket, vagy annak bármely részét, illetve hogy előírjon új feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan, használati díjak és költségek hozzárendelését. Ezek a változások, módosítások, kiegészítések vagy törlések értesítést követően azonnal hatályba lépnek, amely értesítések végrehajthatók, beleértve, de nem kizárólagosan, a honlapon való közzététellel, vagy bármely más eszközzel, amellyel a Felhasználó erről értesítést szerez. A honlap ilyen értesítést követő bármilyen használata úgy tekinthető, hogy a Felhasználó elfogadta a változtatásokat, módosításokat vagy kiegészítéseket.

A Felhasználási feltételek legutóbbi frissítése 2009. december 9-én történt.

8. A hardver és az eszközök karbantartása
A felhasználó felel a honlap eléréséhez és használatához szükséges telekommunikáció, számítógépes hardver és egyéb eszközök beszerzéséért és karbantartásáért, és az ehhez kapcsolódó költségekért.

9. JOGHATÓSÁG, ALKALMAZANDÓ JOG
A jelen oldal megtekintésével Ön elismeri a vállalat fő telephelye szerint illetékes bíróságok joghatóságát és az ezen helyen érvényes nemzeti jogi normák alkalmazását bármilyen ott felmerülő, vagy azzal kapcsolatos intézkedés tekintetében.